dinsdag, 3. september 2013 - 15:41 Update: 03-07-2014 0:52

Ziekenhuizen werken goedkoper

Foto van ziekenhuis | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Sinds lange tijd is in 2012 voor het eerst het aantal polikliniekbezoeken gedaald. Op basis van de demografische ontwikkelingen zou een groei van ruim één procent verwacht mogen worden, maar er heeft juist een krimp van bijna anderhalf procent plaats gevonden. Dit is een van de bevindingen uit het brancherapport ‘Zorg loont’ van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De algemene ziekenhuizen leverden de zorg voor ruim 4 procent minder dan verwacht. Vertaald in geld gaat het om € 380 miljoen. Ze voldoen hiermee ruimschoots aan hun afspraken op basis van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord van 4 juli 2011 dat de overheid, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en universitair medische centra hebben gesloten. De ziekenhuiszorg kent daarnaast al jarenlang twee trends: het aandeel dagbehandelingen neemt nog steeds toe ten koste van het aandeel klinische opnames en de gemiddelde ligduur per klinische opname neemt af. Deze trends zijn ook weer te zien over 2012.
Provincie:
Tag(s):