donderdag, 12. december 2013 - 15:58 Update: 03-07-2014 0:47

Zorgaanbieder Careyn schrapt 650 voltijdbanen

Foto van verzorgingstehuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

De landelijke zorgaanbieder Careyn gaat om 25 miljoen euro te kunnen bezuinigen landelijk 650 fulltime banen schrappen. Dit meldt de organisatie donderdag.

Omdat deze banen door parttimers worden ingevuld treft de maatregel 1000 medewerkers.

De Raad van Bestuur van Careyn heeft vorige week na afstemming met het managementteam de reorganisatieplannen en het bijbehorende Addendum Sociaal Plan vastgesteld. 

De hervorming van de langdurige zorg en de bezuinigingen die daarmee gepaard gaan, hebben ingrijpende consequenties voor de zorgorganisatie. In totaal moet Careyn bijna 25 miljoen euro bezuinigen.

De plannen hebben een positief advies van de centrale ondernemingsraad en de bedrijfsondernemingsraden gekregen. De Centrale Cliëntenraad (CCR) brengt op 17 december advies uit over de voorgenomen sluiting van de verzorgingshuislocaties. 

Dat betekent dat de Raad van Bestuur hierover nog geen formeel besluit kan nemen. Gelet op de forse inkomstendaling als gevolg van het overheidsbeleid, mag de Raad van Bestuur van de CCR wel doorgaan met de maatregelen om de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe situatie met minder inkomsten.