woensdag, 4. december 2013 - 14:27 Update: 03-07-2014 0:47

Zorgaanbieder liet ongeschoolde ingehuurde familieleden medicatie toedienen

Foto van bejaarden in verzorgingstehuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Brunssum

Zorg Labyed in Brunssum moet binnen drie weken stoppen met persoonlijke verzorging en de betreffende cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder. Dit meldt Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) woensdag.

De maatregel is naar aanleiding van een advies van IGZ aan de staatssecretaris van Rijn van VWS.

Zorg Labyed levert verzorging en huishoudelijke zorg aan 26 cliënten. In juni 2013 bracht de inspectie een onverwacht bezoek aan Zorg Labyed in het kader van onderzoek naar nieuwe of onbekende zorgaanbieders.

Ongeschoolde familieleden gaven medicatie
Tijdens dat inspectiebezoek bleek dat familieleden van cliënten als medewerker werden ingehuurd voor verzorgende en verpleegkundige handelingen, zonder dat zij hiervoor voldoende bevoegd en bekwaam waren. Geen van de familieleden had een diploma in de zorg. Medewerkers en familieleden dienden medicatie toe, waaronder insuline, en dat mag niet zonder de juiste opleiding.

Nog in de fout bij 2e controle
De IGZ eiste verbeteringen van Zorg Labyed. Op 19 september 2013 volgde een nieuw onverwacht inspectiebezoek om de resultaten van de verbeteringen te toetsen. Toen bleek dat Zorg Labyed nog steeds zorghandelingen liet uitvoeren door niet-opgeleide medewerkers en familieleden, geen duidelijk medicatiebeleid had en werkte met onvolledige zorgdossiers. De inspectie adviseerde daarom de staatssecretaris van VWS om Zorg Labyed een aanwijzing te geven.

Zorg Labyed moet binnen drie weken stoppen met de zorgverlening aan cliënten die verzorging krijgen en hen zorgvuldig overdragen aan een andere zorgaanbieder. Zorg Labyed mag pas weer nieuwe cliënten aannemen als de inspectie vindt dat de organisatie voldoet aan de voorwaarden om verantwoorde verzorging te kunnen leveren. De inspectie zal Zorg Labyed blijven volgen om toe te zien op naleving van de aanwijzing.