donderdag, 19. december 2013 - 22:12 Update: 03-07-2014 0:46

Zorgverzekeraar vergoedt 123 getrokken kiezen bij één patiënt

Foto van informatiebord ziekenhuis
Foto: Archief FBF.nl

Uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in opdracht van minister Schippers blijkt dat veel huisartsen, tandartsen, orthodontisten, apothekers, psychologen en psychiaters hun foute declaraties gewoon vergoed krijgen.

De NZa vindt dat verzekeraars makkelijk en vaker moeten kunnen controleren of een arts of een instelling gefraudeed heeft met een ingediende declaratie. Dit melden verschillende media donderdag.

Volgens de NZa hebben zeven van de elf onderzochte verzekeraars hun zaken niet op orde. Jaarlijks kunnen bij 75 tot 85 miljoen aan declaraties vraagtekens worden geplaatst. Er moet volgens de zorgautoriteit nog vast worden gesteld wanneer er sprake is van fraude en wannner zorgverleners gewoon een fout hebben gemaakt. De NZa kwam bizarre voorbeelden tegen. Zo leverde een apotheek in een jaar tijd 4000 declaraties voor één patiënte in. Ook vonden de onderzoekers een declaratie van een tandarts die beweerde dat hij bij één patiënt 123 tanden en kiezen had getrokken. Hij ontving voor die onmogelijke behandeling 4000 euro. En vorig jaar hebben tandartsen 14.195 wortelkanaalbehandelingen gedeclareerd voor patiënten die jonger zijn dan 17 jaar. Dat terwijl kinderen over het algemeen geen wortelkanaalbehandeling nodig hebben. Het levert de tandartsen samen 3,3 miljoen euro op. En de NZa ontdekte dat behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg soms meerdere keren, soms zelfs door verschillende instellingen tegelijk, worden gedeclareerd. Eén instelling declareerde op die manier bijna €400.000 te veel voor één patiënt.

De huidige conclusie is een tussenrapportage. In juli 2014 zal de zorgautoriteit ook met conclusies komen over fouten en fraude door onder meer medisch specialisten en fysiotherapeuten. Dan moet ook bekend worden wat de precieze omvang van de fraude is.

Categorie:
Tag(s):