donderdag, 8. augustus 2013 - 22:20 Update: 03-07-2014 0:53

ZZP Netwerk Nederland pleit voor (meer!) lastenverzwaringen ZZP’ers

foto van zzp | zzp
Foto: fbf
Amsterdam

ZZP Netwerk Nederland is en blijft voorstander van de plannen van PvdA en VVD om meer lastenverzwaringen voor ZZP’ers door te voeren.

"We begrijpen de onrust en de commotie, maar het is een prima plan om de starters- en zelfstandigenaftrek af te bouwen,” zegt Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland. “Ongeveer driekwart van de ZZP’ers stopt binnen 4 jaar. Het kan niet zo zijn dat een fiscale maatregel, die ooit bedoeld was om ondernemerschap te stimuleren, gehandhaafd blijft terwijl de bedoelde effecten achterblijven. Tegenstanders van de lastenverzwaringen zijn dus voorstanders van verspilling van publieke middelen.”

ZZP Netwerk Nederland vindt dat dergelijke fiscale maatregelen een te grote aanzuigende werking hebben op mensen die helemaal niet bewust voor ondernemerschap hebben gekozen. “Je gaat ondernemen omdat je wilt ondernemen, niet omdat je een fiscaal voordeel kunt genieten,” zegt Helmers. “Afschaffen dus deze fiscale maatregelen. Prima plan van de Commissie Dijkhuizen. We hopen dat PvdA en VVD doorzetten.”

WW-uitkering

Helmers meent ook dat de WW-faciliteit zo snel mogelijk op de schop moet. “Het is ongekend dat ZZP’ers die vanuit een werkloosheidssituatie komen, hun WW-uitkering mogen behouden. Daarmee dragen ze bij aan de oneerlijke concurrentie met het MKB en bij ZZP’ers onderling. De spelregels om bijvoorbeeld je tarieven vast te stellen voor potentiële opdrachtgevers, dienen voor iedereen hetzelfde te zijn.”

Overigens is ook helder dat juist de ZZP’ers die er niet in slagen levensvatbare omzetten te halen, het meeste profiteren van allerlei fiscale voordelen, zoals bijvoorbeeld de zorgtoeslag. “Deze groep niet-ondernemende ZZP’ers zorgt dus ook voor het in stand houden van de regeldruk! Ook van die kostenpost moeten we af.”

Uit een snelle rondgang onder de leden van ZZP Netwerk Nederland, bleek dat veel ondernemende ZZP’ers het stopzetten van dergelijke fiscaliteiten niet als een probleem zien. “Natuurlijk ervaart men een inkomensachteruitgang, vooral als men in de eerste vier jaar van het ondernemerschap zit,” zegt Helmers. “En natuurlijk is dat niet leuk. Maar deze ondernemende ZZP’ers weten dat ze de hele discussie niet alleen op zichzelf moeten betrekken maar in een breder macro-economisch perspectief moeten zien; succesvol ondernemerschap wordt pas gestimuleerd als je de ondernemers-in-spé pijn laat voelen. Je moet ze prikkelen. Dan komt het beste in de mens naar boven. En dát is goed voor Nederland! Dus – de vele fiscale voordelen die ondernemers hebben, moeten we gaan afbouwen. Ondernemerschap betekent namelijk zelfstandigheid.”

Provincie: