woensdag, 24. september 2014 - 15:18 Update: 24-09-2014 19:15

100.000-banenplan kabinet nog niet doorgerekend door CPB

CPB moet haalbaarheid nieuwe belastingplannen eerst nog doorrekenen
Foto: Archief EHF
Den Haag

Er is nog geen doorrekening van het CPB op de plannen van het kabinet om het belastingstelsel te herzien. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Dat kan ook niet, omdat er nog geen concreet pakket is, en voor een doorrekening van het CPB model is het precieze pakket nodig. De komende tijd wil het kabinet in overleg met de Tweede Kamer werken aan voorstellen’, aldus Wiebes. 

Op basis van de daaropvolgende concrete uitwerking zal het CPB worden gevraagd om de structurele werkgelegenheidseffecten te berekenen. Op dat moment is ook de actualisatie van het CPB model beschikbaar. Dit model wordt later dit jaar gepresenteerd.

Wiebes reageert naar aanleiding van het verzoek van het lid Koolmees (D66) bij de regeling van werkzaamheden van 23 september 2014 om een brief te ontvangen voor de Algemene Financiële Beschouwingen over de onderbouwing van maatregelen die leiden tot 100.000 extra banen. 

In de brief ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’ die het kabinet met Prinsjesdag naar de Kamer heeft verstuurd staat dat het kabinet de stelselherziening wil benutten om de werkgelegenheid te bevorderen. Deze ambitie van het kabinet is een belangrijke pijler van het regeerakkoord.

Het genoemde aantal van 100.000 banen is gebaseerd op zogenoemde ‘spoorboekjes’ van het CPB model waarmee de structurele werkgelegenheidseffecten van overheidsmaatregelen grofweg kunnen worden 
Ingeschat. 

Het genoemde getal wordt haalbaar geacht, mits de ‘terugsluis’ wordt vormgegeven op een activerende manier. Daarom hebben we de ambitie geformuleerd om met € 15 miljard lastenverlichting op arbeid, waarvan € 10 miljard gefinancierd door een schuif van belastingen, te stimuleren dat er 100.000 
extra banen bijkomen. 

Deze extra banen ontstaan dankzij lagere lasten op arbeid. Dat maakt werken voor mensen aantrekkelijker, omdat zij netto meer overhouden van werken. Dat zorgt ervoor dat het arbeidsaanbod stijgt. Voor werkgevers maken lagere loonkosten het tegelijkertijd aantrekkelijker om werknemers aan te nemen. 

Er gaat tijd overheen voordat werknemers en werkgevers zich aan deze nieuwe – aantrekkelijkere – situatie aanpassen. Gedurende de geleidelijke invoering zal de extra banengroei zich gaan voordoen waarbij binnen 10 jaar de geambieerde 100.000 extra banen worden gerealiseerd. 

Categorie:
Provincie: