donderdag, 10. april 2014 - 15:58 Update: 03-07-2014 0:38

24 jaar gevangenisstraf voor moord en pogingen tot moord in Kootstertille en Harkema

Foto van rechter in toga | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Leeuwarden

Het gerechtshof Leeuwarden heeft vandaag uitspraak gedaan in de strafzaak tegen de man die werd verdacht van het doodschieten van een vrouw in Kootstertille en het neerschieten van twee andere personen in Harkema in februari 2008.

Op 2 februari 2008 is verdachte naar de woning waar zijn ex-vrouw verbleef in Harkema gegaan. Hij is de woning binnengedrongen en heeft meerdere malen geschoten op zijn ex-vrouw en haar nieuwe vriend. De man raakte ernstig gewond door een schot in zijn hoofd. Daarna is verdachte naar de woning van een vriendin van zijn ex gegaan in Kootstertille. Ook daar is de verdachte de woning binnengedrongen. Hij heeft daar meerdere malen op de vrouw geschoten die op dat moment in de dakgoot stond. Zij kwam hierbij om het leven.

De procedure bij de rechtbank
De rechtbank te Leeuwarden heeft verdachte op 4 juni 2009 voor moord en twee pogingen tot moord veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig jaar. De verdachte en de officier van justitie hebben hoger beroep ingesteld.

De procedure bij het hof
De zaak is door het hof een groot aantal keren op zitting behandeld in verband met verzoeken van de verdediging om nader onderzoek. Er is onderzoek uitgevoerd naar de werking van paroxetine bij verdachte en de invloed die dit gebruik zou hebben gehad bij de gepleegde feiten. Dat onderzoek heeft veel tijd in beslag genomen. 

Op 6 februari 2014 is een aantal deskundigen die de onderzoeken hadden uitgevoerd door het hof op zitting gehoord en op 27 maart 2014 is de zaak verder door het hof behandeld.

 

De beslissing
Het hof verwerpt het beroep van de verdediging op niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging omdat er geen sprake is van onherstelbare vormverzuimen. Het paroxetinegebruik van verdachte leidt niet tot vrijspraak van opzet en voorbedachte raad. Ook het beroep op ontslag van rechtsvervolging, omdat de verdachte niet strafbaar zou zijn wegens het gebruik van paroxetine, wordt verworpen. Bij de strafoplegging vormt dit aspect naar het oordeel van het hof volgens het recht geen relevante factor. Het hof acht (opnieuw) moord en tweemaal poging tot moord bewezen en veroordeelt verdachte net als de rechtbank tot 24 jaar gevangenisstraf.