dinsdag, 14. oktober 2014 - 8:23 Update: 14-10-2014 10:45

30.000 mensen in de zorg raken hun baan kwijt

Bezuinigingen op de zorg kosten minder banen dan verwacht
Foto: Archief FBF
Den Haag

De bezuinigingen in de zorg kosten zo'n dertigduizend mensen hun baan. Daarmee is het banenverlies minder dan aanvankelijk werd gedacht. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het kabinet.

Als gevolg van de extra middelen van het kabinet overeengekomen in het akkoord met de VNG in december 2013 en het begrotingsoverleg met de ChristenUnie, D66 en SGP in het voorjaar van 2014, is het verwachte werkgelegenheidsverlies in de zorg gedaald van ongeveer 27 duizend fte naar ongeveer 12 duizend fte (30 duizend personen). De werkgelegenheidseffecten zijn dus met ongeveer de helft beperkt. Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) over de arbeidsmarkteffectrapportage (AER) die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Van Rijn: “We zijn ons er heel erg van bewust dat veel mensen in onzekerheid zitten over hun baan. Daarom laten we dit niet los. Het is hoopgevend om te zien dat onze extra middelen echt effect hebben voor de werkers in de zorg. Veel minder mensen gaan hun baan verliezen. En hier houdt het niet op wat ons betreft. We blijven er alles aan doen om zoveel mogelijk banen te behouden en mensen van werk naar werk te begeleiden.”

Huishoudelijke hulp toelage niet meegerekend

De aanvullende maatregelen uit het actieplan ontslagen in de zorg konden niet worden meegenomen in de berekening van de tweede arbeidsmarkteffectrapportage. Al eerder is de Kamer geïnformeerd over de grote interesse bij gemeenten voor de huishoudelijke hulp toelage. Er zijn plannen ingediend waarmee in totaal (mits goedgekeurd) ongeveer 14 duizend personen langer hun baan kunnen behouden. Het kabinet is er stellig van overtuigd dat andere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen.

Categorie:
Provincie: