donderdag, 17. april 2014 - 22:06 Update: 03-07-2014 0:38

369 miljoen beschikbaar voor nog beter onderwijs

Foto van kluisjes op school | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

In 2020 worden talenten van middelbare scholieren optimaal benut, hebben zij ruimte om te differentiëren in niveau en tempo en heeft de helft van de docenten op de middelbare school een masteropleiding.

Bovendien blijven er minder leerlingen zitten en geven scholen ouders en leerlingen meer inzicht in de kwaliteit van de school en de voortgang daarvan. Het kabinet en de VO-raad hebben donderdag een principeakkoord bereikt over toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor de komende jaren en hoe dit te realiseren. Met de afspraken is jaarlijks een bedrag gemoeid dat oploopt tot 369 miljoen euro, waarvan een groot deel ten gunste komt van het bijhouden en vergroten van vakkennis en deskundigheid van leraren. De afspraken in het sectorakkoord vloeien voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord uit september 2013. De geformuleerde ambities in dit sectorakkoord zijn ook een goede weerslag van de opbrengsten van de VO2020-tour die de VO-raad de afgelopen maanden organiseerde voor schoolleiders, bestuurders en docenten. Tijdens deze tour zijn concrete ideeën uit de sector opgehaald om tot een samenhangende visie op het onderwijs van de toekomst te komen. Het voortgezet onderwijs is de eerste onderwijssector waar een principe-sectorakkoord tot stand is gekomen. Met de sectoren primair onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs lopen momenteel nog gesprekken over een sectorakkoord.
Provincie:
Tag(s):