woensdag, 24. september 2014 - 20:25

50 tot mogelijk 75 gezinnen mogen alsnog blijven

50 tot mogelijk 75 gezinnen mogen alsnog blijven
Foto: RVD
Den Haag

In ieder geval 50 gezinnen die waren afgewezen voor de regeling langdurig verblijvende kinderen, krijgen alsnog een verblijfsvergunning. Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft dat vandaag bekend gemaakt.

De staatssecretaris heeft afgelopen zomer in totaal 92 gezinnen opnieuw beoordeeld, nadat zij eerder waren afgewezen omdat ze langere tijd niet in het zicht van de Rijksoverheid waren geweest. Teeven heeft steeds gezegd dat hij de grenzen van de kinderpardon-regeling niet wilde oprekken. Wel toonde hij zich bereid om welwillend te kijken naar de zogeheten ‘buiten beeld-zaken’ om te bezien of bijvoorbeeld sprake was van schrijnendheid. Dat heeft hij afgelopen zomer gedaan. Bij zijn nadere beoordeling heeft hij ook de informatie betrokken die door burgemeesters is aangeleverd.

Van de 92 gezinnen (297 personen) krijgen nu in totaal 50 gezinnen (158 personen) een vergunning. Bij 27 gezinnen heeft de staatssecretaris aanleiding gezien om gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Bij 23 gezinnen is alsnog een vergunning op andere gronden verleend, zoals bijvoorbeeld een asielvergunning op basis van nieuwe feiten en omstandigheden.

De staatssecretaris houdt er verder rekening mee dat ongeveer 25 gezinnen in november alsnog onder de kinderpardonregeling komen te vallen en een vergunning krijgen. Dit is afhankelijk van het oordeel dat de Raad van State velt over de toepassing van het toezichtscriterium in de regeling. Voor de overige circa 17 gezinnen lijkt de uitspraak van de Raad van State geen gevolgen te hebben. Voor hen verandert dus niets aan de eerdere afwijzing op hun kinderpardon-aanvraag.  

Categorie:
Provincie: