donderdag, 6. maart 2014 - 13:09 Update: 03-07-2014 0:41

60 miljoen euro extra voor wonen in Rotterdam Zuid

60 miljoen euro extra voor wonen in Rotterdam Zuid
Foto: Archief FBF.nl
60 miljoen euro extra voor wonen in Rotterdam Zuid
Foto: Archief FBF.nl
Rotterdam

De Rotterdamse corporaties investeren de komende jaren 60 miljoen euro extra in Rotterdam Zuid. Dat is bovenop de totale investering van 400 miljoen euro die ze al eerder hebben toegezegd.

Woonstad Rotterdam, Woonbron, Havensteder en Vestia hebben zich, samen met de gemeente Rotterdam, ingespannen om via de verhuurderheffing extra geld vrij te maken voor investeringen in Rotterdam Zuid. Dit is gebeurd op basis van concrete plannen en projecten binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Door de goede lokale samenwerking en met ondersteuning van de vijf partijen uit de wooncoalitie is dit gelukt. De investeringen leiden naast aantrekkelijkere woningen, tot meer werk en stageplekken voor mensen van Zuid. Op jaarbasis komen naar verwachting 250 werkplekken vrij voor mensen met een uitkering en stageplekken voor jongeren die een vakopleiding volgen.

In december 2013 stemde de Eerste Kamer in met de verhuurderheffing. De verhuurderheffing is onderdeel van het woonakkoord. Verhuurders betalen minder heffing als ze investeren in onder andere sloop, nieuwbouw of verbouw in Rotterdam Zuid. Het geld dat hiermee vrij komt, komt ten goede aan betere woningen voor bewoners van Rotterdam Zuid.

Provincie: