woensdag, 3. september 2014 - 9:03 Update: 03-09-2014 9:05

Aantal ambtenaren slinkt sterk

Aantal ambtenaren slinkt sterk
Foto: Archief FBF
Den Haag

Het aantal ambtenaren in Nederland daalt het vierde jaar op rij. De krimp is vooral binnen het openbaar bestuur zichtbaar: vanaf 2009 zijn als gevolg van bezuinigingen ruim 30.000 ambtenaren vertrokken bij het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.

Volgens prognoses van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zal ook in de komende jaren de dalende lijn voortgezet worden: tot en met 2022 zal de helft van de vertrekkende ambtenaren (onder andere door pensionering) niet vervangen worden. Dit blijkt uit cijfers die minister Plasterk (BZK) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Keuzevrijheid pensioenen
Uit onderzoek van BZK is verder gebleken dat één derde van de ambtenaren interesse zou hebben in meer keuzevrijheid in de besteding van hun pensioenpremie. De ambtenaren die geen interesse hebben in vrije besteding van (een deel van) hun pensioenpremie zijn voornamelijk 55 jaar en ouder.

De door de sociale partners gemaakte afspraken in het ABP-pensioenakkoord (voor alle werknemers bij de overheid en in het onderwijs) van 2013 leiden tot een lagere pensioenpremie. Het effect van de maatregelen is een netto koopkrachtverbetering voor de werknemers in 2014 van circa 2 procent.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Uit de publicatie blijkt ook dat hoewel in geval van ontslag de secundaire arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren goed zijn, de totale kosten hiervan relatief lager liggen dan binnen de marktsector. Dit komt doordat er in praktijk door overheidswerkgevers vrij weinig beroep wordt gedaan op de bovenwettelijke en nawettelijke WW-regelingen.

Eén van de beste overheden
De Nederlandse overheid is één van de beste overheden in Europa op het gebied van vertrouwen en integriteit. Alleen Scandinavische landen scoren hoger. Ook scoort Nederland hoog als het gaat om effectiviteit van de overheid.

Provincie:
Tag(s):