donderdag, 6. februari 2014 - 16:14 Update: 03-07-2014 0:43

Aantal basisscholen neemt in steeds hoger tempo af

Foto van schoolbord met leraar | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van schoolbord met leraar | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Door fusie en opheffing verdwenen de afgelopen vijf jaar 289 basisscholen of nevenvestigingen. Er kwamen door samenvoeging of stichting ook nieuwe scholen, in totaal 46. Per saldo verdwenen er 243 scholen.

Het tempo waarin scholen verdwijnen gaat steeds sneller. De scholen verdwijnen in het hele land. Niet alleen de dorpsschool op het platteland verdwijnt, maar ook in verstedelijkte gebieden zakken grote scholen bijvoorbeeld door vergrijzing van buurten onder de relatief hoge opheffingsnorm.

Nieuwe scholen
Nieuwe scholen verrijzen in kinderrijke nieuwbouwwijken. Ook zien kleine richtingen uitbreidingsmogelijkheden (evangelisch, algemeen bijzonder, islamitisch). Kijkend naar alle fusie- en reorganisatieplannen bij schoolbesturen, is de verwachting dat de afname van het aantal scholen de komende jaren zal toenemen.