dinsdag, 14. januari 2014 - 13:10 Update: 03-07-2014 0:44

Aantal donoren de laatste 6 jaar op rij gestegen

Foto van hart | Archief FBF
Foto: Archief FBF
Leiden

De wachtlijst voor een orgaantransplantatie is met 11 procent gedaald. Dit meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) dinsdag.

‘Op 1 januari 2014 stonden er 1146 mensen op de wachtlijst voor een donororgaan. Op 1 januari 2013 waren dat er 1286’, aldus NTS.

Nier en lever
Met name de wachtlijsten voor nier- en levertransplantatie nemen af: respectievelijk met -14 en -16 procent. Ondanks een gelijkblijvend aantal harttransplantaties, is de wachtlijst voor een harttransplantatie gegroeid. Hoewel er minder weefseldonoren zijn (-6 procent) dalen in 2013 de wachtlijsten voor een hoornvlies- en bottransplantatie.

Steeds meer donoren
Steeds meer mensen staan bij leven of na hun dood organen af voor transplantatie. In 2013 gaven 521 mensen bij leven een (deel van een) orgaan terwijl dat er in 2012 nog 490 waren. 

Daarnaast waren er in 255 overleden (postmortale) orgaandonoren in 2013 tegen 252 in 2012. Ondanks de toename van donoren is het aantal transplantaties in 2013 ongeveer gelijk gebleven. Er werden in 2013 totaal 1224 transplantaties uitgevoerd tegen 1236 een jaar eerder, waarvan 521 met een orgaan van een levende donor en 703 orgaantransplantaties met organen van overleden donoren.

Nog geen echte trendbreuk
‘Voor het zesde jaar op rij is er sprake van een stijging van het aantal orgaandonoren. Je ziet dat er veel gebeurt in de ziekenhuizen. Men is zeer alert en er worden veel donoren aangemeld. Maar om van een echte trendbreuk te spreken is nog wel een jaar nodig’, aldus NTS-directeur Bernadette Haase. 
Haase benadrukt dat ondanks de toename van het aantal donoren de problemen voor de mensen op de wachtlijst niet zijn opgelost: ‘De wachtlijsten voor een orgaantransplantatie zijn lang, ongeveer 150 mensen overlijden jaarlijks in die wachttijd. Daar leggen we ons niet bij neer. We blijven zoeken naar nieuwe wegen’.

In 2009 is gestart met de uitvoering van een aantal aanbevelingen uit het Masterplan Orgaandonatie om het aantal orgaantransplantaties (bij gelijkblijvend potentieel) te vergroten. 

Dit heeft onder meer geleid tot de landelijke invoering van de zogeheten Zelfstandige Uitname Teams en een wijziging in de organisatie van donatie in de ziekenhuizen. Dit jaar worden de resultaten van het Masterplan geëvalueerd.

De Nederlandse Transplantatie Stichting is - in opdracht van de minister van VWS - verantwoordelijk voor het objectief toewijzen van organen en weefsel aan geschikte ontvangers en het bijhouden van de wachtlijst voor organen en weefsel. 

Daarnaast is de NTS verantwoordelijk voor de bemiddeling bij het ontvangen, typeren en vervoeren van organen en weefsel van donoren. Een aantal van de taken op het gebied van orgaandonatie worden onder verantwoordelijkheid van de NTS uitgevoerd door Eurotransplant.