dinsdag, 10. juni 2014 - 21:16 Update: 03-07-2014 0:35

Aantal meldingen ouderen-mishandeling blijft toenemen

foto van mishandeling | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling heeft zich ook in 2013 doorgezet. Over het jaar zijn 1703 meldingen gedaan bij de Steunpunten Huiselijk Geweld, een stijging van 66% ten opzichte van 2012 en een verdubbeling van het aantal meldingen in 2010.

Dat meldt het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling in een vandaag verschenen factsheet van Movisie. In de meeste gevallen is er sprake van psychische mishandeling (69%) bij vrouwen (74%). 9% van de meldingen gaat om een oudere die in een zorginstelling woont. Onlangs kondigde Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, een landelijk onderzoek naar de aard en omvang van ouderenmishandeling aan. Dit zal verder inzicht geven in de problematiek.

Meldingen komen voornamelijk van professionals (63%) die werkzaam zijn binnen zorginstellingen, welzijnswerk en politie. Opvallend laag is het aantal meldingen van familieleden (20%) en slachtoffers (17%) zelf. Net als in 2012 hadden slachtoffers vaak te maken met meerdere vormen van geweld. Naast psychische mishandeling, hadden slachtoffers te maken met financiële uitbuiting (39%) en fysieke mishandeling (38%). Vrouwen (74%) zijn vaker slachtoffer van ouderenmishandeling dan mannen (26%). De pleger is in de helft van de gevallen een kind of kleinkind (52%) of de (ex)partner (33%). Een grote meerderheid van de slachtoffers woont alleen of met een partner (77%).

Steeds zichtbaarder
"We weten allang dat het aantal meldingen ver achterblijft bij het aantal gevallen van ouderenmishandeling. Daarom zijn we verheugd over deze forse stijging, waardoor het taboe op dit thema minder wordt en we een groter stuk van de ijsberg in beeld krijgen. Mogelijk heeft de Wet meldcode, die in juli 2013 in werking trad, bijgedragen aan de stijging", zegt onderzoeker Annemiek Goes van Movisie. De wet voorziet in een stappenplan dat elke professional moet doorlopen als hij of zij signalen krijgt van huiselijk geweld of kindermishandeling. "Daarnaast loopt er een publiekscampagne op radio en tv om burgers bewust te maken van ouderenmishandeling."

Categorie: