dinsdag, 20. mei 2014 - 22:05 Update: 03-07-2014 0:36

Aantal negatieve tweets over Marokkanen sterk toegenomen

Foto van Geert Wilders | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Het aantal negatieve tweets over Marokkanen is sinds het ‘Minder Marokkanen incident’ van PVV leider Geert Wilders sterk toegenomen. Dit meldt het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) dinsdagavond.

Wilders vroeg op 19 maart van dit jaar op de uitslagenavond in Den Haag aan de aanwezigen of zij meer of minder Marokkanen wilden. De aanwezigen scandeerden ‘minder, minder, minder’.

Dit jaar heeft het MDI gekozen voor een kort scanneronderzoek op Twitter naar uitingen als gevolg van het 'Minder Marokkanen' incident op 19 maart en de discussie over de dodenherdenking op 4 mei.

Vóór 19 maart constateerde het MDI 1.717 negatieve tweets over Marokkanen, daarna 59.717, een enorme stijging met als hoogtepunt 22 maart 2014, op die dag werden er 4.489 tweets gedaan die negatief waren t.o.v. Marokkanen.

Veelgebruikte benamingen voor Marokkanen die werden aangetroffen waren o.a. 'Kutmarokkanen, Bontkraagjes, Rifapen en zandnegers', maar de uitdrukking 'Minder minder minder Marokkanen' kwam na 19 maart het meeste voor en wel 58.759 maal in negatieve zin.

Het aantal negatieve tweets over Joden vóór de dodenherdenking op 4 mei 2014 was 2.550. Het aantal negatieve tweets daarna 1.461. Er is hier dus geen sprake van een stijging van de aantallen antisemitische uitingen vanwege de discussie rond de dodenherdenking.

Opvallend was wel dat op Twitter 20 april, de geboortedag van Hitler, aanleiding is voor het doen van een grote hoeveelheid antisemitische Tweets. Op deze dag werden er 931 van de in totaal hoge aantal van 4.011 voor joden negatieve Tweets verzonden.

Provincie:
Tag(s):