maandag, 12. mei 2014 - 9:53 Update: 03-07-2014 0:36

Aantal schaden door onverzekerde automobilisten gedaald

Foto van waarschuwing voor gladheid | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Foto van waarschuwing voor gladheid | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het aantal schadegevallen waarbij een onverzekerd motorvoertuig was betrokken is opnieuw gedaald, dit jaar met bijna 10%, tot 1464 schaden. Dat constateert het Waarborgfonds Motorverkeer in het jaarverslag over 2013 dat vandaag wordt gepresenteerd. De inspanningen om de pakkans te vergroten van mensen die hun voertuig - om welke reden dan ook - niet hebben verzekerd, blijken nu hun vruchten af te werpen.

Het totaal aantal behandelde claims in 2013 bedroeg 47.472, 2% minder dan in 2012. Het totale bedrag aan betaalde schade bedroeg in 2013 Euro 58 miljoen, een daling ten opzichte van 2012 van 1,7%. De meeste schaden die het Waarborgfonds in behandeling neemt zijn veroorzaakt door onbekend gebleven motorrijtuigen: 45.527, een daling met 1,9 % ten opzichte van 2012. Het lijkt er daarmee op dat de wat sterkere daling van eerdere jaren nu afneemt.

De bijdrage per voertuig die de motorrijtuigverzekeraars aan het Waarborgfonds betalen bedraagt voor 2013 Euro 7,70 per gekentekend voertuig. Voor een niet-gekentekend voertuig en voor bromfietsen is dit bedrag Euro 1,20. Beide bedragen zijn gelijk aan het niveau in 2012.

 

Provincie:
Tag(s):