donderdag, 7. augustus 2014 - 15:56

Aantal schuldsaneringen gedaald

Aantal schuldsaneringen gedaald
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is in 2013 voor het tweede jaar op rij gedaald. Dit blijkt uit de tiende monitor Wsnp die staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 In 2013 zijn ongeveer 17.500 aanvragen gedaan voor toelating tot de Wsnp. Dat is 9 procent minder dan een jaar eerder. In 2012 was al sprake van een trendbreuk als het gaat om het aantal verzoeken tot toelating van de Wsnp en is de daling ingezet. Daarom is naast de tiende monitor een quick scan uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken van de daling.

De daling heeft meerdere oorzaken. Zo worden bijzondere procedures in de Wsnp - voorlopige voorziening, moratorium en dwangakkoord – beter benut. Met behulp van deze rechtelijke interventies kan de schuldhulpverlening dan alsnog in het minnelijke traject worden afgerond. Ook kan het toelatingsbeleid van gemeenten in de minnelijke schuldhulpverlening van invloed zijn op de doorstroom naar de Wsnp.