donderdag, 16. januari 2014 - 8:24 Update: 03-07-2014 0:44

Aantal voortijdige schoolverlaters fors afgenomen

Foto van kluisjes op school | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs halen hun diploma. Het aantal voortijdig schoolverlaters is afgelopen schooljaar fors gedaald naar 27.950 jongeren. Ten opzichte van schooljaar 2011-2012 is dit een daling van 8.300 jongeren.

De daling is enerzijds toe te schrijven aan de gezamenlijke inspanningen van scholen, gemeenten en andere partners. Daarnaast is door de aangescherpte meetmethode nu in beeld welke jongeren daadwerkelijk uitgevallen zijn. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers die het ministerie van OCW vandaag bekend heeft gemaakt.

Intensieve en resultaatgerichte aanpak Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) is zeer tevreden met deze daling. “Scholen en gemeenten verdienen dan ook echt een compliment voor dit mooie resultaat. Natuurlijk is elke jongere die zonder diploma de school verlaat er één teveel, maar dit resultaat van vandaag laat zien dat de intensieve samenwerking tussen scholen en gemeenten werkt. De aanpak met prestatieafspraken, sturen op cijfers en op een actief verzuimbeleid heeft effect.

Zeker nu realiseren jongeren zich dat zij met een diploma op zak hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De uitdaging is nu: vasthouden en doorgaan,” aldus Bussemaker. Met deze daling komt de kabinetsdoelstelling van 25.000 vsv’ers in 2016 in zicht.