woensdag, 19. november 2014 - 13:19 Update: 19-11-2014 22:03

ABNAMRO krijgt miljoenenboete inzake Vestia

AFM legt ABNAMRO miljoenenboete op
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

ABN AMRO heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 28 augustus 2014 een bestuurlijke boete van 3 miljoen euro opgelegd. Dit heeft de AFM woensdag bekendgemaakt.

Medio 2010 is Fortis Bank (Nederland) N.V. (Fortis) opgegaan in ABN AMRO. Fortis heeft aan de woningcorporatie Vestia diensten verleend met betrekking tot het afsluiten van transacties inzake rentederivaten. 

Over die dienstverlening zijn onvoldoende gegevens bijgehouden om toezicht door de AFM mogelijk te maken. ‘Daarmee heeft ABN AMRO als rechtsopvolger van Fortis artikel 35, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) overtreden’, aldus de AFM.

ABN AMRO bleek weinig gegevens beschikbaar te hebben over de door Fortis verrichte transacties, mede doordat de telefoongesprekken tussen de accountmanager van Fortis en Vestia niet werden opgenomen. Wel werd duidelijk dat Fortis niet alleen voor eigen rekening met Vestia als contractuele wederpartij had gehandeld (verrichten van beleggingsactiviteiten), maar ook beleggingsdiensten aan Vestia als cliënt had verleend.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):