maandag, 18. augustus 2014 - 19:27 Update: 18-08-2014 21:20

Abvakabo naar rechter om failliet Estro

Vakbond naar rechter om failliet Estro
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Op basis van de honderden meldingen over de overname van Estro, die Abvakabo FNV op het meldpunt heeft ontvangen, heeft de bond besloten definitief een juridische procedure tegen Smallsteps te starten.

Door de vele meldingen maakt de bond op dat er sprake is van ‘overgang van onderneming’. Abvakabo FNV is principieel tegen dit type flitsfaillissement. Bij een flitsfaillissement is het voor een organisatie makkelijk om misbruik te maken van het faillissementsrecht. Estro/ Smallsteps kon werknemers zo op goedkope wijze ontslaan. Ouders, werknemers en leveranciers blijven met lege handen achter. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat zij hier de dupe van worden!

Abvakabo FNV is van mening dat bij Smallsteps sprake is van ‘overgang van onderneming’. Dat zou betekenen dat Smallsteps alle 3.600 werknemers had moeten overnemen die in dienst waren van Estro met behoud van arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten. Uit alle meldingen die de bond via het meldpunt heeft ontvangen, blijkt dat het plan van faillissement en de overname door Smallsteps al maanden van te voren is uitgewerkt.

Meldpunt
Het meldpunt dat Abvakabo FNV twee weken geleden heeft geopend, staat tot 1 oktober open. Rond die tijd start de bond de juridische procedure tegen Smallsteps.

Provincie:
Tag(s):