vrijdag, 3. januari 2014 - 15:29 Update: 03-07-2014 0:45

Academici zijn Big Brother beu

Foto van computers internet kabels | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Academici over de hele wereld vinden dat het afgelopen moet zijn dat er op zo een grote schaal door inlichtingendiensten wordt afgeluisterd en gespioneerd.

Daarom hebben wereldwijd ruim 250 wetenschappers vrijdag een verklaring ondertekend. Onder hen zijn 49 Nederlandse academici.

Originele verklaring:

Afgelopen zomer werd bekend, vooral dankzij Edward Snowden, dat Amerikaanse en Europese inlichtingendiensten betrokken zijn bij grootschalige controle van honderden miljoenen mensen. Inlichtingendiensten controleren van mensen hun gebruik van internet, krijgen hun telefoongesprekken, e-mailberichten, Facebook inzendingen, financiële gegevens, en nog veel meer. 

Agentschappen hebben ook persoonlijke gegevens verzameld door de toegang tot de interne informatiestromen van bedrijven zoals Google en Yahoo. Skype gesprekken zijn "direct beschikbaar" voor onderschepping. Inlichtingendiensten hebben met opzet encryptie standaarden verzwakt, met dezelfde technieken die onze online bankieren en onze medische dossiers moeten beschermen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit de recente berichten in de pers. Kortom: de wereld onder een ongekend niveau van toezicht.

Dat moet afgelopen zijn. Het recht op privacy is een fundamenteel recht. Het wordt beschermd door internationale verdragen, waaronder het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zonder privacy mensen kunnen niet vrij hun mening te uiten of te vragen en informatie. Bovendien, voor grootschalig onderzoek blijkt het vermoeden van onschuld in een vermoeden van schuld.

Niemand ontkent het belang van de bescherming van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of de opsporing van misdrijven. Maar de huidige geheime en vrije surveillance praktijken schenden de grondrechten en de rechtsstaat en de democratie. 
 

De ondertekenaars van deze verklaring roepen de nationale staten om actie te ondernemen. Inlichtingendiensten moeten worden onderworpen aan transparantie en verantwoording. Mensen moeten vrij zijn van de grootschalige controles die door inlichtingendiensten uit hun eigen of vreemde landen worde uitgevoerd. Staten moeten ieders fundamentele rechten en vrijheden, en met name ieders privacy, beschermen.

Nederlanders ondertekenaars:

Christiaan Alberdingk Thijm (Docent in Intellectuele Eigendom en Informatierecht, Universiteit van Amsterdam)

Axel Arnbak (Ph.D onderzoeker, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam; Research Fellow, Berkman Center for Internet & Society)

Bodó Balázs (Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Informatierecht)

Britta Böhler (hoogleraar Rechtspraktijk, Universiteit van Amsterdam)

Arie den Boon (Universiteit van Amsterdam, afdeling Communicatiewetenschap)

Kelly Breemen (Ph.D onderzoeker, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam)

Vicky Breemen (Ph.D onderzoeker, Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Informatierecht)

Evelien Brouwer (Associate Professor, Vrije Universiteit Amsterdam)

Robin Celikates (Associate Professor op de politieke en sociale filosofie, Universiteit van Amsterdam)

Mireille van Eechoud (hoogleraar Informatierecht, Universiteit van Amsterdam)

Nico van Eijk (hoogleraar Media en Communicatie, Universiteit van Amsterdam)

Michael Falgoust (Universitair docent, Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit Twente)

Beer Franken (Chief Information Security en Privacy Protection Officer, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam)

Michael Faure (hoogleraar Vergelijkend en Internationaal Milieurecht, Universiteit Maastricht)

Marieke de Goede (hoogleraar Politiek, Universiteit van Amsterdam)

Stef van Gompel (senior onderzoeker, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam)

Lucie Guibault (Associate Professor, Universiteit van Amsterdam)

Elspeth Guild (Jean Monnet hoogleraar ad personam van Europese Immigratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen)

Natali Helberger (hoogleraar Informatierecht, Universiteit van Amsterdam)

Mireille Hildebrandt (hoogleraar Smart Environments, voor gegevensbescherming en de rechtsstaat, Radboud Universiteit Nijmegen)

Wouter Hins (hoogleraar Mediarecht, Universiteit Leiden; Hoofddocent Staats-en bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam)

Jaap-Henk Hoepman (Associate Professor in Computer Security, Privacy en Identity Management, Radboud Universiteit Nijmegen)

Bernt Hugenholtz (hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht, Universiteit van Amsterdam)

Erik Huizer (hoogleraar Internet Applications, Universiteit Utrecht)

Bart Jacobs (hoogleraar Software Security en Correctheid, Radboud Universiteit Nijmegen)

Jan Kabel (emeritus hoogleraar Informatierecht, Universiteit van Amsterdam)

Corne van den Kieboom (Ph.D. Onderzoeker in Cellulaire en Moleculaire Biotechnologie, Radboud Universitair Medisch Centrum)

Bert-Jaap Koops (hoogleraar Verordening & Technologie, Universiteit van Tilburg)

Salomon Kroonenberg (emeritus hoogleraar geologie, Technische Universiteit Delft)

Ronald Leenes (hoogleraar verordening door Technology, Universiteit van Tilburg)

Arno Lodder (Universitair Hoofddocent op Recht en Internet, Vrije Universiteit Amsterdam)

Marco Loos (hoogleraar Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam)

Michael Nagenborg (Universitair docent voor Philosophy of Technology, Universiteit Twente)

Guido van 't Noordende (Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Informatica)

Manon Oostveen (Ph.D onderzoeker, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam)

Mathieu Paapst (docent Recht en ICT, Rijksuniversiteit Groningen)

Johan Pouwelsen (Universitair docent, Technische Universiteit Delft)

Jason Pridmore (Associate professor aan de afdeling Media en Communicatie, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Corien Prins (hoogleraar Recht en Informatisering en Dean Tilburg Law School, Universiteit van Tilburg)

Beate Roessler (hoogleraar Ethiek en haar geschiedenis, Universiteit van Amsterdam)

Jan Smits (hoogleraar Europees Privaatrecht, Universiteit Maastricht)

Rob van Son (Universiteit van Amsterdam, Nederland Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis)

Tsjalling Swierstra (hoogleraar Wijsbegeerte, Universiteit Maastricht)

Piet Hein van Kempen (hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht, Radboud Universiteit Nijmegen)

Feer Verkade (emeritus hoogleraar Bijzondere aspecten van het Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam)

Sally Wyatt (hoogleraar Digital Cultures in Development, Universiteit Maastricht)

Marjoleine Zieck (hoogleraar International Refugee Law, Universiteit van Amsterdam)

Gerrit-Jan Zwenne (hoogleraar Recht, Universiteit Leiden)

Frederik Zuiderveen Borgesius (Ph.D onderzoeker, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam)