dinsdag, 24. juni 2014 - 8:53 Update: 03-07-2014 0:34

Actie Schoonschip overlaatgebied Maastricht

foto van woonboot | fbf
Foto: fbf
Maastricht

Onder de noemer Schoonschip viel de gemeente Maastricht dinsdagochtend, samen met rijkswaterstaat, de belastingdienst en de politie, het overlaatgebied Maastricht binnen. Het doel van de actie is om meer grip te krijgen op de ongeveer zestig ligplaatsen in dit woonbotengebied, gelegen aan de Stuwweg in Maastricht.

Binnen het gebied, met name de Stuwweg, is sprake van een vrijplaats. Op het land staan allemaal illegale bouwwerken, die in strijd zijn met gemeentelijke wet- en regelgeving. Een aantal boten verkeert in zeer slechte staat en moet verwijderd worden. Er worden regelmatig hennepplantages binnen het gebied aangetroffen. Vanwege de slechte registratie is niet te achterhalen van wie de plantages zijn. Criminelen hebben vrij spel om binnen het gebied strafbare feiten te plegen aangezien de overheid geen zicht heeft op wat binnen het gebied plaatsvindt. Het is een onveilige plek om te verblijven en er is sprake van een verwaarloosde omgeving.

Het doel van de aanpak is om meer grip te krijgen op het woonbotengebied gelegen aan de Stuwweg. In de eerste plaats moeten de illegale activiteiten gestopt worden of via vergunningverlening gelegaliseerd. Verlaten boten en verwaarloosde boten moeten worden opgeknapt of worden verwijderd. Ook moet er onderhoud aan de oevers gepleegd worden en grof afval en gezonken schepen uit het water verwijderd worden. Door het gebied uit de anonimiteit te halen en geregeld toezicht en handhaving te laten plaatsvinden, is de verwachting dat uiteindelijk het gebied onaantrekkelijk wordt en blijft voor criminele activiteiten.

Om bovenstaand doel te realiseren, moet de huidige feitelijke situatie vastgelegd worden en dient een sluitende registratie plaats te vinden van eigendommen, gebruikers, ligplaatsen en feitelijk gebruik van de boten. Van belang is hierbij dat de diverse instanties samenwerken en zorg dragen voor een op elkaar afgestemde registratie, toezicht en handhaving.

 

Provincie:
Tag(s):