maandag, 29. september 2014 - 17:41 Update: 29-09-2014 17:48

Aegon roept kabinet op tot uitstel aanpassen regels partnerpensioen

Aegon roept kabinet op tot uitstel aanpassen regels partnerpensioe
Den Haag

Aegon doet een oproep aan het kabinet om de voorgenomen wijziging van de regels omtrent het partnerpensioen uit te stellen. Dit maakte Aegon maandagmiddag bekend.

‘Nabestaanden van werknemers die overlijden na 1 januari dreigen duizenden euro’s minder partnerpensioen te krijgen. Dat is een gevolg van de versobering van het pensioenstelsel en van te late wetgeving. Aegon pleit voor uitstel van de maatregel tot 2016’, aldus Aegon. 

Op 1 januari 2015 wijzigen de belastingregels voor de pensioenopbouw. Het pensioen dat werknemers belastingvrij mogen opbouwen bij hun pensioenfonds of verzekeraar zakt vanaf dan met 12 procent per jaar. Voor de 145.000 mensen in Nederland die meer dan € 100.000 verdienen in loondienst, is de terugval nog groter. 

Het pensioengevend salaris is straks namelijk gemaximeerd op dat bedrag. Voor het ouderdomspensioen is dat niet een acuut probleem. Want wat is opgebouwd tot 1 januari 2015 blijft onaangetast en een eventueel tekort kan de werknemer netto bijsparen tot aan zijn pensioendatum. Een financieel drama dreigt echter voor de nabestaanden als de werknemer na 1 januari 2015 overlijdt.

Financieel drama
Uit berekeningen van Aegon blijkt dat de partner van een 40-jarige werknemer met een salaris van € 150.000 ongeveer € 1500 per maand minder nabestaandenpensioen krijgt volgens de nieuwe pensioenregels. 

Maarten Edixhoven, directeur Pensioen van Aegon: “Wij maken ons ernstig zorgen over de situatie die per 1 januari 2015 ontstaat. Werknemers realiseren zich de veranderende wetgeving niet of nauwelijks. De pensioenoverzichten die deze maanden op de mat vallen, zijn nog gebaseerd op de huidige pensioenprognose. Daarin is de aanstaande wetgeving nog niet verwerkt. Dit gaat in sommige gezinnen bovenop de persoonlijke drama’s tot financiële drama’s leiden.”

Categorie:
Provincie: