vrijdag, 10. januari 2014 - 22:03 Update: 03-07-2014 0:44

Afname aantal grazers Oostvaardersplassen

Foto van Heckrunderen in de Oostvaardersplassen | Staatsbosbeheer
Foto: Staatsbosbeheer
Almere

Het aantal grazers in de Oostvaardersplassen is in 2013 afgenomen ten opzichte van 2012. Dit meldt Staatsbosbeheer vrijdag.

Eind oktober 2013 heeft Staatsbosbeheer door middel van drie directe tellingen vanuit een helikopter de aantallen edelherten, konikpaarden en Heckrunderen in de Oostvaardersplassen geteld. De tellingen werden gevalideerd aan de hand van foto’s die tijdens de helikoptervlucht van grote groepen werden gemaakt. Er zijn tussen de 1950 en 2300 edelherten, 825 en 975 konikpaarden en 180 en 195 Heckrunderen geteld.

Daling
In vergelijking met de tellingen vanuit een helikopter in het najaar van 2012 is er bij alle drie de soorten duidelijk sprake van een afname. Deze daling werd al eerder in de voorjaarstand geconstateerd en wordt nu ook duidelijk zichtbaar in de najaarstand (na alle geboorten). De daling wordt ook bevestigd in de tellingen die vanuit auto eveneens in dit najaar zijn uitgevoerd.

Beheer
In de Oostvaardersplassen wordt er gewerkt met het ‘vroeg reactief beheer’. Het individuele welzijn van het dier is daarbij uitgangspunt. Het beheer houdt in, dat als de natuur aangeeft dat een dier niet verder kan leven, het door boswachters tijdig wordt afgeschoten om mogelijk lijden te voorkomen. Dat gebeurt volgens een nauwkeurig uitgewerkt protocol waarbij wordt gekeken naar de conditie van het dier, en de weers- en terreinomstandigheden.

Samenhang
De edelherten, konikpaarden en Heckrunderen leven in de Oostvaardersplassen op een natuurlijke manier in wilde kuddes. Zij spelen een belangrijke rol in de natuurlijke dynamiek van het gebied. Zonder het grazen van de grote hoefdieren, voelen de ganzen zich niet thuis. Zonder de ganzen groeit het moeras dicht en verdwijnen de moerasvogels. De dieren zijn van elkaar afhankelijk en hebben invloed op elkaar.