woensdag, 7. mei 2014 - 22:02 Update: 03-07-2014 0:36

Agent ontslagen voor ernstig plichtsverzuim

Foto van agent | Archief MV
Foto: MV

Een agent van de politie eenheid Noord-Nederland is ontslagen van wegen ernstig plichtsverzuim.

De medewerker had in 2013 al voorwaardelijk ontslag gekregen, met een proeftijd van twee jaar. De agent zou zich volgens de politie schuldig hebben gemaakt aan feiten die te maken hebben met houding en gedrag die niet bij een politieman horen. Dit werd aangemerkt als ernstig plichtsverzuim. Omdat de agent zich in zijn proeftijd opnieuw schuldig gemaakt heeft aan dergelijk plichtsverzuim, is de medewerker ontslagen.