vrijdag, 29. augustus 2014 - 14:27 Update: 29-08-2014 20:04

Agenten krijgen smartengeld voor strandrellen Hoek van Holland

Aangevallen agenten strandrellen Hoek van Holland krijgen smartengeld
Foto: Archief EHF
Hoek van Holland

De 17 relschoppers, die deel uitmaakten van de grote groep die 24 agenten tijdens de strandrellen in Hoek van Holland in 2009 belaagde, moeten smartengeld betalen aan de agenten. Dit heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag bekendgemaakt.

Deze relschoppers zijn eerder door de strafrechter veroordeeld voor hun aandeel in de belaging van de agenten. Toen werden er werkstraffen en celstraffen tot 15 maanden opgelegd. De agenten hebben dit smartengeld gevraagd wegens de door hen uitgestane doodsangst tijdens deze rellen en voor de grote gevolgen die dit voor hen heeft gehad.In de civiele procedures, waarin nu uitspraak is gedaan, heeft de rechtbank bepaald dat elke agent recht heeft op een basisbedrag van 3.500 euro smartengeld.

Dat is ook het bedrag dat door de meeste agenten is gevorderd. Daar gaan af de bedragen die als voorschot in de strafzaken zijn betaald en gaat ook af het aandeel van de 7 gedaagden met wie tijdens de rechtszaken een financiële regeling is getroffen. De veroordeling treft dus uiteindelijk 10 personen.

PTSS
Zes van de agenten vorderden elk nog een extra bedrag aan schadevergoeding vanwege een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) dat zij overhielden aan de gebeurtenissen tijdens de strandrellen. Ook die vordering is door de rechtbank toegewezen, en wel tot het bedrag van € 2.100,-, dat de meeste agenten vorderden.

Sommige agenten hebben hier bovenop nog andere schadevergoedingen gevraagd, maar dat heeft de rechtbank op juridische gronden afgewezen. Bij 4 agenten heeft ook het politiekorps meegedaan met een vordering om doorbetaald loon en re-integratiekosten tijdens hun ziekte te verhalen. Dit is door de rechtbank op juridische gronden afgewezen.

De  veroordeelde gedaagden zijn elk hoofdelijk aansprakelijk voor het totale bedrag van de toegewezen schadevergoedingen. Dat betekent dat de toegewezen schade door de agenten op alle veroordeelde gedaagden kan worden verhaald maar ook op slechts één of enkelen van hen.