dinsdag, 14. januari 2014 - 18:06 Update: 03-07-2014 0:44

Alsnog aangifte diefstal door Straatnieuws tegen oud-penningmeester

Screenshot Straatnieuws Utrecht | SSU
Foto: SSU
Utrecht

Het bestuur van de Stichting Straatnieuws Utrecht (SSU) heeft dinsdag alsnog aangifte van diefstal gedaan tegen Bert van der Roest, de voormalige penningmeester van de Stichting. Dit meldt SSU dinsdag.

‘Het bestuur doet dit omdat Van der Roest zich niet houdt aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in een met hem gesloten convenant.

Geld onttrokken om privé-redenen
In september 2013 ontdekte het bestuur van de SSU onregelmatigheden in de financiële huishouding. Van der Roest erkende dat hij om privé-redenen geld had onttrokken aan de Stichting. Het stichtingsbestuur sloot een convenant met hem: in ruil voor zijn volledige medewerking en terugbetaling van het hele bedrag binnen één jaar zag het bestuur af van aangifte.

Onafhankelijk onderzoek 
Uit een eigen inventarisatie van de SSU bleek dat er tijdens het penningmeesterschap van Van der Roest een onverklaarbaar verschil van € 42.332 was ontstaan. Om de hoogte van het terug te betalen bedrag vast te stellen, nam de SSU het forensisch accountantsbureau Integis in de arm. Integis kwam tot een bewijsbaar bedrag van € 38.793. 

Het verschil van € 3.539 is een onverklaarbaar kasverschil uit de eerste drie maanden van het bestaan van de Stichting. Het SSU-bestuur besloot aanvankelijk, geheel volgens het convenant, uit te gaan van het door Integis vastgestelde bedrag.

Convenant 
Van der Roest weigert echter verantwoording te nemen voor het door het accountantsbureau vastgestelde bedrag. Daarom doet het bestuur van SSU alsnog aangifte tegen Van der Roest. Het bestuur eist nu niet alleen het door Integis vastgestelde bedrag terug, maar ook de € 3.539 uit eigen inventarisatie, plus de juridische kosten en de kosten van het forensisch onderzoek.

Stichting Straatnieuws Utrecht 
De Stichting Straatnieuws Utrecht (SSU) werd op 1 juli 2012 opgericht na de doorstart van de failliete daklozenkrant Straatnieuws. Die doorstart werd mogelijk door een structurele sanering en door samenwerking met de Amsterdamse daklozenkrant Z! Bert van der Roest was vanaf het begin penningmeester van de stichting.