vrijdag, 21. maart 2014 - 12:21 Update: 03-07-2014 0:39

Alternatieve kankerkliniek moet stoppen met maken medicijnen chemotherapie

Alternatieve kankerkliniek moet stoppen met maken medicijnen chemotherapie
Foto: Archief FBF.nl
Hilversum

Zorginstelling Stichting Ruige Rus in Hilversum heeft op 18 maart 2014 het bevel van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) opgelegd gekregen om te stoppen met de bereiding van geneesmiddelen voor chemotherapie. Dit meldt IGZ vrijdag.

Niet bevoegd
'Bij een inspectiebezoek op 13 maart jl zijn grondstoffen en geneesmiddelen aangetroffen en werden geneesmiddelen bereid terwijl Stichting Ruige Rus daartoe niet bevoegd is', aldus IGZ.

Tevens constateerde de inspectie tijdens het bezoek dat de wijze van bereiden van de geneesmiddelen niet conform wettelijke eisen plaatsvindt, waardoor sprake was van een risicovolle situatie. Omdat de aangetroffen situatie naar de mening van de inspectie een acuut gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren, is er een bevel op basis van de Geneesmiddelenwet opgelegd.

Ook zijn grondstoffen en geneesmiddelen door de inspectie meegevoerd en elders opgeslagen.

Voor patiënten van de Stichting kan het betekenen dat hun laatste hoop wordt weggenomen. Door de wijze waarop met geneesmiddelen wordt omgegaan, en de geneesmiddelen worden bereid, is echter het risico voor de patiënt onaanvaardbaar.

De inspectie adviseert patiënten van Stichting Ruige Rus, die medische hulp nodig hebben, contact te zoeken met hun behandelend specialist of huisarts.