dinsdag, 15. april 2014 - 13:28 Update: 03-07-2014 0:38

Amsterdam is Joden nog 4,9 miljoen euro verschuldigd

Foto van Davidsster
Amsterdam

De gemeente Amsterdam moet tenminste 4,9 miljoen euro terugbetalen aan de Joodse inwoners van de stad die in 1945 uit de vernietigingskampen terugkeerden en niet betaalde erfpacht moesten betalen. Hier bovenop kwam nog eens een boete voor achterstallige betalingen.

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie deed in opdracht van de gemeente Amsterdam hier onderzoek naar nadat Het Parool hierover publiceerde. Het ging hier veeal op huizen van Joden die in beslag waren genomen door de Duitsers of de NSB. 

Niod-historicus Hinke Piersma zegt dat het bedrag mogelijk nog hoger is.  'We hebben ons gebaseerd op harde cijfers die bekend zijn. We weten niet of alle teruggekeerde Joden zich na de oorlog hebben gemeld voor een gedeeltelijke kwijtschelding,' aldus Piersma

Volgens het Niod zou de gemeenteadvocaat al bezwaar hebben gemaakt tegen de boetes. In het onderzoeksrapport van het Niod staat: 'De gemeente is willens en wetens van dit advies afgeweken, hetgeen niet anders kan worden gekwalificeerd dan als een volkomen onnodige hardheid ten aanzien van erfpachters die tijdens de oorlog uit hun bezit waren ontzet'.