woensdag, 8. januari 2014 - 21:13 Update: 03-07-2014 0:45

Amsterdam pompt 60 miljoen in Leidseplein

Foto van Leidseplein | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Amsterdam gaat miljoenen investeren in en om het Leidseplein. Dat heeft de gemeente woensdag laten weten.

‘Meer ruimte voor de voetganger, goede oplossingen voor het fietsparkeren en een betere inrichting van de openbare ruimte zijn de uitgangspunten van de vernieuwing van het Leidseplein en omgeving’, aldus de gemeente.

Het college van B&W en het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum hebben ingestemd met het definitief ontwerp en het uitvoeringsbesluit voor het Leidseplein waarvan de totale kosten zijn geraamd op 60 miljoen euro. De gemeenteraad en deelraad bespreken de plannen in februari 2014. Na goedkeuring, kan de uitvoering in 2015 starten.

Het Leidseplein is hét uitgaansplein van Nederland, met op sommige momenten zo'n 15.000 bezoekers in dit gebied. Ook is dit het drukste fiets- en voetgangersknooppunt van de stad. Het plein wordt nu gedomineerd door verkeer, en de uitstraling is rommelig door de talloze geparkeerde fietsen en de vele verschillende objecten en materialen. Voetgangers hebben er te weinig ruimte. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het gebied, zoals in de Stadsschouwburg, het Hirsch-gebouw, het City Theater, en het DeLaMar Theater. Nu is het Leidseplein zelf aan een grote opknapbeurt toe.

Eén plein
Het Leidseplein, Kleine-Gartmanplantsoen en de Leidsebrug vormen straks één geheel. Dat is de gedachte achter de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Het plein krijgt daarom een rustige inrichting in één type steen, met een plint als omlijsting. Dit loopt door in de voetpaden richting Leidsebrug en Marnixstraat. Mede naar aanleiding van de inspraak zijn extra bomen en groenvakken voor bloemen en planten toegevoegd aan het ontwerp. 

De taxistandplaats verdwijnt van het plein en verhuist naar de Leidsebrug en krijgt daar een standplaats voor ongeveer 10 taxi's, waarbij op de Stadhouderskade een opstelstrook voor ongeveer 16 taxi's komt. De negentig jaar oude Leidsebrug heeft een complete renovatie nodig, waarbij het monumentale aanzien behouden blijft.

Oplossing fietsparkeren
Op het Leidseplein is vooral in de avond en nacht gebrek aan parkeerplekken voor (brom-) fietsen. Als gevolg hiervan is de toegankelijkheid in het geding, en ontstaan gevaarlijke situaties omdat nooduitgangen zijn geblokkeerd door fietsen. Ook de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten schiet tekort. 

Het college van B&W en het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum kiezen daarom voor een ondergrondse fietsenstalling voor ca. 2000 fietsen onder het Kleine-Gartmanplantsoen en voor 660 extra plekken voor fietsen op straat. Daarnaast komt er op straat ruimte voor 360 brom- en snorfietsen. Tenslotte komen er twee drijvende fietsparkeervoorzieningen in de Lijnbaansgracht bij de Melkweg en achter het Barlaeus gymnasium (in totaal 600 fietsen).

Uitvoering
Na besluitvorming kan de voorbereiding voor de aanbesteding starten. Na de selectie van de aannemer worden de werkplannen opgesteld. De werkzaamheden starten naar verwachting na de zomer van 2015 met de vernieuwing van de Leidsebrug. 

In 2017 zijn de Leidsebrug, Stadhouderskade, Marnixstraat en het terrassenplein (naast de Stadsschouwburg) klaar. Daarna begint de bouw van de ondergrondse fietsenstalling op het Kleine-Gartmanplantsoen. Alle werkzaamheden zijn eind 2020 afgerond. Voor deze gefaseerde aanpak is gekozen met het oog op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Leidsebuurt.