woensdag, 20. augustus 2014 - 18:00 Update: 20-08-2014 21:11

Amsterdams museum houdt omstreden Krim collectie voorlopig

Amsterdams museum houdt omstreden Krim collectie voorlopig
Foto: Allard Pierson Museum
Amsterdam

In de afgelopen periode is het Allard Pierson Museum geconfronteerd met claims vanuit de Krim en
vanuit Kiev met betrekking tot objecten uit de tentoonstelling De Krim – Goud en Geheimen van de
Zwarte Zee.

Vier musea op de Krim menen dat, op basis van bruikleenovereenkomsten, de door hen uitgeleende 
objecten aan hen geretourneerd dienen te worden na afloop van de tentoonstelling. Het ministerie 
van cultuur van Oekraïne stelt echter dat deze objecten staatseigendom zijn, en geretourneerd 
moeten worden naar Kiev. 

Zoals in een eerder statement aangegeven betreft het een unieke en ingewikkelde zaak. Het Allard 
Pierson Museum voelde het als een belangrijke taak om zorgvuldig onderzoek te verrichten en te 
zoeken naar een oplossing. Hiertoe is in de afgelopen periode uitgebreid juridisch onderzoek gedaan, waarbij onder meer is gekeken naar de rechtskeuze, toepasbare wetgeving, internationale verdragen en de 
bruikleenovereenkomsten zelf. 

De uitkomst van dit onderzoek heeft er vooralsnog niet toe geleid dat het Allard Pierson Museum 
zich vrij acht een keuze te maken en de claim van een van de partijen toe te kennen. Een dergelijke 
keuze – en daarmee het overdragen van de objecten aan de betreffende partij – zou vrijwel zeker 
leiden tot een claim van de andere partij, een voor het Allard Pierson Museum groot risico. 

Om deze reden heeft het Allard Pierson Museum besloten (vooralsnog) geen keuze te maken aan 
welke partij de betwiste objecten overgedragen dienen te worden. Het Allard Pierson Museum zal 
zich houden aan een uitspraak van een bevoegde rechter of arbiter, danwel nadere 
overeenstemming tussen partijen. De betwiste objecten zullen veilig bewaard worden tot er duidelijkheid is.