donderdag, 17. april 2014 - 10:36 Update: 03-07-2014 0:37

Amsterdamse brandweer test Google Glass

foto van brandweer | fbf archief
Foto: fbf
Amsterdam

Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft de beschikking gekregen over Google Glass en onderzoekt de toegevoegde waarde van Glass bij het repressieve werk.

De komende tijd wordt, in samenwerking met ICT dienstverlener Incentro, geëxperimenteerd met de mogelijkheden die Glass biedt. 

“Wanneer je kijkt naar de enorme mogelijkheden die het in potentie biedt, dan denk ik zeker dat ook de brandweer profijt kan hebben van Glass,” zegt commandant Elie van Strien, die er trots op is dat Amsterdam-Amstelland het eerste Nederlandse brandweerkorps is dat Glass tot zijn beschikking heeft. “Ik ben van mening dat Glass bij kan dragen aan onder andere een veiliger optreden van ons personeel.”

Informatiegestuurde brandweer
De brandweer ontwikkelt zich meer en meer naar een informatiegestuurde organisatie. Brandweer Amsterdam-Amstelland maakt al enige jaren gebruik van Open Data, wat heeft geresulteerd in onder andere het Sociaal Woning Brandrisicoprofiel. Hierin is onderzocht welke bewonersgroepen de meeste kans maken op slachtoffer te worden van een woningbrand. Met deze informatie kan het korps gerichter inzetten op het verhogen van het brandveiligheidbewustzijn om daarmee het aantal branden terug te dringen. Ook wordt data ingezet om brandweermensen te voorzien van relevantie informatie wanneer zij onderweg zijn naar een incident.

Glass kan een volgende stap betekenen in het gebruik van data tijdens incidenten.

In eerste instantie gebruikt Brandweer Amsterdam-Amstelland Google Glass voor leerdoeleinden. Via Glass kan op afstand realtime worden meegekeken met officieren van dienst tijdens oefeningen en incidenten. Het korps kijkt vooral naar de toepasbaarheid van bestaande apps, zoals Google Hangouts voor het kunnen videostreamen van incidentbestrijding en Layar. Daarnaast wordt samenwerking gezocht onder andere private partijen voor het bouwen van software om data te koppelen aan Google Glass. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de informatie uit het crash recoverysysteem dat gebruikt wordt bij verkeersongevallen.

In dit systeem staan belangrijke gegevens over voertuigen, zoals de locatie van airbags en waar de brandweer het voertuig moet openknippen in geval van een beknelling. Google Glass wordt wordt ter beschikking gesteld door ICT dienstverlener Incentro, waarmee het korps samenwerkt bij het toepassen van open data. In 2013 werd Brandweer Amsterdam-Amstelland uitgeroepen tot slimste organisatie van Nederland vanwege het gebruik van open databronnen. Google Glass kan volgens Van Strien een volgende stap zijn in het vertalen van de beschikbare data naar de praktijk.