woensdag, 15. januari 2014 - 23:11 Update: 03-07-2014 0:44

ANWB: Nederland krenterig met smartengeld

Foto van ambulance | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Foto van ambulance | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De ANWB vindt het onbegrijpelijk dat de hoogte van de smartengeldbedragen in Nederland in verhouding tot de ons omringende landen zo laag is. Die conclusie trekt de bond bij het uitkomen van het nieuwe ANWB Smartengeldboek. Het boek bundelt honderden rechterlijke uitspraken over de toekenning van smartengeld, de vergoeding aan slachtoffers voor pijn en gemis aan levensvreugde.

De hoogte van deze vergoeding aan slachtoffers die vaak voor het leven getekend zijn, wijkt steeds meer af van vergelijkbare gevallen in het buitenland, stelt de ANWB. Een voorbeeld uit de praktijk. Een jonge vrouw loopt een rugwervelfractuur op nadat een automobilist haar heeft aangereden. De vrouw heeft dagelijks intense pijn en grote beperkingen in haar dagelijkse en sociale leven. Zij ontvangt eenmalig smartengeld van € 15.000 voor deze ellende.

De Duitsers keren in een dergelijk geval ongeveer het dubbele uit. Hoe zwaarder het letsel, hoe groter de verschillen worden. Het maximaal uitgekeerde bedrag in Duitsland ligt viermaal zo hoog. In Engeland is de vergoeding gemiddeld tweemaal hoger dan in Nederland.