maandag, 27. januari 2014 - 15:18 Update: 03-07-2014 0:43

ANWB:Verkeersboetes niet voor veiligheid maar voor schatkist

Foto van agenten die verkeersboete uitschrijven | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

'Verkeersboetes worden gebruikt om de Rijksbegroting te dichten, in plaats van om de verkeersveiligheid te verbeteren', zo stelt de ANWB in een brief aan de Tweede Kamer.

’Inkomsten uit verkeersboetes zijn de afgelopen jaren stelselmatig verhoogd en bedragen 1 miljard euro in 2013. Er is geen duidelijke relatie tussen boetes en verkeersveiligheid’, aldus de bond maandag.

Het aantal verkeersdoden is stabiel en het aantal gewonden stijgt.

Systeem grondig herzien
De ANWB wil dat de overheid de boetes niet ‘misbruikt’ als inkomstenbron, maar gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren. De bond bepleit daarom dat het systeem aan verkeersboetes grondig wordt herzien.

De afgelopen jaren zijn de verkeersboetes steeds verder verhoogd. Naast de jaarlijkse automatische inflatiecorrectie zijn de absolute boetebedragen per 1 januari 2014 ook verhoogd.

Nederlandse verkeersboetes horen tot de hoogste in Europa. De ANWB vraagt zich af, hoe deze voortdurende verhogingen bijdragen aan de verkeersveiligheid. Het aantal staandehoudingen neemt bovendien af en de relatie tussen de hoogte van de boetes en de ernst van de overtreding wordt steeds onduidelijker.

De ANWB vindt dit een slechte zaak, want dit zijn wel essentiële factoren voor een effectief boetebeleid. Van verkeersboetes moet een educatieve werking uitgaan. Dat gebeurt niet door ze automatisch te verhogen.

De ANWB dringt er daarom op aan, dat minister van veiligheid en justitie het huidige stelsel van verkeersboetes onder de loep neemt. Menige weggebruikers ervaart een bon niet als een correctie op verkeerd gedrag, maar als een vervelende bijkomstigheid. Dat zou moeten veranderen.
Verkeersveiligheid moet daarbij het uitgangspunt zijn, niet de gewenste inkomsten voor de schatkist.

Daarbij zijn de volgende zaken belangrijk wat de ANWB betreft:
- Verkeersboetes moeten een logische relatie hebben met de ernst van de overtreding. Overtreders passen hun gedrag eerder aan als zij de sanctie als logisch ervaren.
- Gerichte handhaving, op maat: werk ook met waarschuwingen.
- Bekort de tijd dat de acceptgiro op de mat valt naar maximaal 24 uur en voeg daar een bewijsstuk aan toe.