woensdag, 9. april 2014 - 16:59 Update: 03-07-2014 0:38

Apotheker gaat meervoudig medicijn-gebruik beter controleren

Foto van apotheker met medicijnen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Alle apothekers gaan werken met een standaard medicatiebeoordeling voor patiënten die meerdere geneesmiddelen gebruiken. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) woensdag.

'Dit moet leiden tot betere medicatieveiligheid en gezondheid van de patiënt', aldus het ministerie van VWS. Het nieuwe systeem wordt vanaf 1 januari 2015 ingevoerd.

Dit is één van de punten in de Kwaliteitsagenda voor de farmaceutische zorg die minister Edith Schippers (VWS) woensdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De Kwaliteitsagenda is opgesteld samen met de koepelorganisaties van patiënten, apothekers, ketenzorgorganisaties, farmaceutische groothandel, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven. Doel van de agenda is de Nederlandse farmacie de komende jaren naar een kwalitatief nog hoger niveau te tillen en de rol van de apotheker als zorgverlener te versterken.

‘Er ligt een goed en breed gedragen pakket aan afspraken. Ik ga er vanuit dat partijen zich voor 100 procent inzetten om dit te realiseren’, aldus minister Schippers.

Kwaliteitsagenda
Naast de invoering van de standaard medicatiebeoordeling bestaat de kwaliteitsagenda uit nog 10 punten die er onder andere toe moeten leiden dat meer patiënten hun geneesmiddelen op de juiste manier gebruiken, de ICT-systemen bij de apotheek verbeteren, de prijzen van geneesmiddelen inzichtelijker worden en de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en apothekers verbeterd worden.

Bestuurlijk overleg farmacie
Het Nederlandse geneesmiddelenbeleid is in financieel opzicht uiterst succesvol. Onder andere door de vrije prijzen voor geneesmiddelen en apothekerstarieven, de overheveling van een aantal dure geneesmiddelen naar de ziekenhuizen en het preferentiebeleid van zorgverzekeraars zijn de uitgaven aan geneesmiddelen de afgelopen jaren met honderden miljoenen gedaald.

Om de huidige stand van de farmacie goed in beeld te brengen heeft minister Schippers de heren Rinnooy Kan en Reibestein vorig jaar gevraagd een verkennend onderzoek te doen. Zij concludeerden dat het Nederlandse systeem van farmacie goed in elkaar zit, maar dat er wel knelpunten zijn. Zij adviseerden de minster daarom een periodiek bestuurlijk overleg met de sector in te stellen. De vandaag gepresenteerde afspraken zijn hiervan de uitkomst.