maandag, 24. maart 2014 - 9:54 Update: 03-07-2014 0:39

Artsen maken zich zorgen over kwaliteit jeugdzorg

Foto van spelende kinderen | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Uit een peiling die de Volkskrant onder 875 leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hield, blijkt dat huisartsen vrezen dat zij kinderen niet meer kunnen doorverwijzen naar de juiste hulp als jeugdzorg volgend jaar onder de gemeenten valt.

Van hen vreest 75 procent dat de gemeente te weinig zorg voor kinderen inkopen. Dit meldt de Volkskrant maandag.

LHV-voorzitter Steven van Eijck in de krant over situatie: 'Een kind van wie je sterk vermoedt dat er adhd-problematiek speelt, verwijs je door naar een kinderpsychiater. Maar de laatste tijd krijgen huisartsen dit soort kinderen teruggestuurd door de ggz-instellingen met de boodschap: deze gevallen doen wij niet meer. Wie helpt zo'n kind dan wel?' Van Eijck denkt dat het afwijzen van patiënten een teken is dat de instellingen aan het voorsorteren zijn op de bezuinigingen. Als de gemeenten in 2015 verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, gaat het budget met 15 procent omlaag.

Uit een eerder door de krant gehouden enquête onder gemeenten bleek al dat gemeenten willen werken met een maximumaantal kinderen dat mag worden doorverwezen naar specialisten voor zware psychische klachten of ernstige gedragsproblemen. 13 procent eist dat een arts eerst toestemming vraagt aan de gemeente alvorens een jongere door te verwijzen. Van Eijck vindt dit 'onbestaanbaar' en zegt hierover in de krant: 'Het kan niet zo zijn dat een ambtenaar op de stoel van de arts gaat zitten.

Provincie:
Tag(s):