donderdag, 9. januari 2014 - 10:08 Update: 03-07-2014 0:44

Artsen mogen eten weigerende patiënt overdragen aan collega

Foto van huisartspraktijk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Artsen en andere hulpverleners die gewetensbezwaren hebben bij patiënten die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen mogen de zorg overdragen aan een collega.

Dit meldt de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) donderdag.

‘Maar ze moeten wel als een goed hulpverlener passende zorg blijven verlenen die hoort bij bewust afzien van eten en drinken tot aan de overdracht’, aldus KNMG. 

‘Waar dagblad Trouw donderdagmorgen mogelijk een andere indruk wekt, staat in de concepthandreiking juist het recht van een patiënt op adequate zorg in dit proces voorop en is er slechts beperkt ruimte om wegens gewetensbezwaren de zorg aan de patiënt over te dragen’, stelt KNMG. 

Een patiënt die bewust afziet van eten en drinken om sneller te sterven, blijft dus het recht op passende zorg houden.

Concepthandreiking
Dit maakt de concepthandreiking over de zorg aan deze groep mensen duidelijk, die KNMG en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) woensdag publiceerden. De handreiking stelt artsen, verpleegkundigen en verzorgenden die hierbij betrokken kunnen raken, in staat om patiënten goed  voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg in of voort te zetten.

Over de commissie
Onder leiding van internist-oncoloog en hospice-arts Alexander de Graeff stelde een KNMG-commissie de concepthandreiking op. Dit gebeurde met vertegenwoordigers uit de kring van ouderenbonden, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, verpleegkundigen, een ethicus en een gezondheidswetenschapper. De KNMG werkte hierbij nauw samen met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

KNMG heeft de concepthandreiking ter consultatie aan de achterban voorgelegd.

 
Categorie:
Tag(s):