dinsdag, 11. november 2014 - 9:48

Asbestbedrijf krijgt boete van € 75.600,00

Asbestbedrijf krijgt boete van € 75.600,00
Foto: Archief EHF
Den Haag

Een asbestbedrijf waarvan het certificaat was ingetrokken, is toch doorgegaan met het saneren van asbest. De saneringen deed het bedrijf onder naam van een ander bedrijf dat wel een certificaat had.

Uit onderzoek van de Inspectie SZW en de Omgevingsdienst Rivierenland bleek echter dat het asbestbedrijf met het ingetrokken certificaat de asbestsaneringswerkzaamheden zelf uitvoerde. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van informatie uit diverse Gelderse en Brabantse Omgevingsdiensten. De Inspectie SZW heeft een boete opgelegd van € 75.600,00.

In april 2013 is het certificaat van het asbestsaneringsbedrijf ingetrokken door de certificerende instelling (Cki). Voor het bedrijf betekende dit dat zij gedurende 12 maanden geen werkzaamheden met betrekking tot asbestverwijdering mag verrichten.

Het bedrijf heeft in de periode april 2013 tot en met januari 2014 de werkzaamheden echter voortgezet. Op basis van onderzoek, uitgevoerd door de regionale omgevingsdienst Rivierenland, bleek dat het bedrijf waarvan het certificaat was ingetrokken gewoon saneringswerkzaamheden bleef verrichten. De Inspectie SZW heeft op basis van dit onderzoek bij 14 van deze saneringen een boete opgelegd.

Er is daardoor bij alle 14 locaties sprake van het verwijderen van asbest zonder geldig certificaat. Dit zijn ernstige overtredingen van de arbowetgeving. Het bedrijf krijgt derhalve een boete van € 75.600,-

Provincie:
Tag(s):