vrijdag, 25. april 2014 - 9:36 Update: 03-07-2014 0:37

Asbestregister tegen misstanden asbestbranche

Foto van waarschuwingsbord asbest sloop | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

De FNV wil dat er in Nederland een asbestregister komt waarin wordt vastgelegd wie, waar en wanneer er met asbest wordt gewerkt. Dat zegt vicevoorzitter Ruud Kuin aan de vooravond van het asbestsymposium dat de vakbond organiseert in aanloop naar Workers Memorial Day (28 april). Wereldwijd sterven er jaarlijks zo’n 100.000 mensen door asbestziekten.

'In Nederland overlijden per jaar 900 mensen aan asbestziekten. En dat terwijl asbest al sinds de jaren negentig verboden is', zegt Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV. 'Door direct in een databank te registreren wie er met asbest gewerkt heeft, wordt het voor slachtoffers een stuk makkelijker om later te bewijzen dat ziek zijn geworden door het werken met deze gevaarlijke stof.'

Werknemers die ziek worden door werken met asbest, bemerken dit vaak pas na 30 of 40 jaar nadat ze in aanraking met de stof zijn geweest. Het is dan vaak lastig te bewijzen waar ze toen werkten, met wie ze werkten en of dat veilig gebeurde. Dit leidt vaak tot onnodige en te lange juridische procedures, waarin de werknemer zijn recht moet halen. Door meteen te registreren waar, met wie en wanneer de werkzaamheden plaatsvonden, wordt een hoop leed bespaard.

Ook bedrijven die met asbest werken hebben voordeel bij een register. Door kennis en expertise over asbestverwijdering te bundelen, wordt asbestrenovatie in de toekomst efficiënter. Als in het register te vinden is uit wat voor soort gebouwen welk type asbest is verwijderd en op welke manier dat is gedaan, dan kan dat bij een soortgelijke toekomstige klus van pas komen.

In andere landen, zoals Australië en Engeland wordt al langer gewerkt met een asbestregister. Asbestzaken worden daar ook behandeld door in beroepsziekten gespecialiseerde rechters. De FNV wil ook in Nederland, waar volgens schattingen nog meer dan 1 miljoen ton aan asbest moet worden verwijderd, meer aandacht voor dit probleem.

 

Provincie:
Tag(s):