vrijdag, 21. maart 2014 - 16:12 Update: 03-07-2014 0:40

Asscher: Een triest hoofdstuk in onze politieke geschiedenis

Foto van Lodewijk Asscher | Min. Alg. Zaken
Foto: Min. Alg. Zaken
Den Haag

De ministerraad heeft vrijdag teruggeblikt op de gemeenteraadsverkiezingen en de wijze waarop Wilders zich tijdens de verkiezingsavond uitsprak over Marokkanen.

'Ik heb met walging naar deze beelden gekeken. Het vormt een triest hoofdstuk in onze politieke geschiedenis', aldus viceminister-president Asscher vrijdag tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad.

Rechtstaat
Asscher begrijpt heel goed dat veel mensen zich gekwetst voelen. 'Het is aan het OM hoe deze zaak een juridisch vervolg krijg.' Hij ziet hierin verder geen rol weggelegd voor de politiek. 'Maar we hebben wel een rol, een rol in de democratie, in de politieke arena, in het debat. Het is belangrijk dat diegenen die de beelden hebben gezien en daardoor bang zijn geworden, moeten weten dat de rechtsstaat ze beschermt.'

'De rechtsstaat in Nederland garandeert voor iedereen dat je behandeld wordt op grond van wat je doet, dat je behandeld wordt als individu en nooit als lid van een groep en dat de vrijheden die voor ons allen gelden onvervreemdbaar zijn.'