dinsdag, 15. juli 2014 - 11:54 Update: 15-07-2014 14:41

Beer Maria na 21 jaar van eenzame opsluiting nu ‘vrij’ in Het Berenbos

Beer Maria na 21 jaar van eenzame opsluiting nu ‘vrij’ in Het Berenbos
Foto: Archief FBF
Rhenen

Vrijdag 16 mei arriveerde de Bulgaarse beer Maria in Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen.

Twee maanden later, op donderdag 17 juli om 11.00 uur zal ze voor de eerste keer Het Berenbos betreden en beginnen met haar 'bere-leven'.

Jarenlang leefde Maria in een troosteloze betonnen bak, in een voormalig fokstation voor de jacht, een overblijfsel van het vroegere communistische regime. Ze is daar in 1993 geboren, vlak voordat de bruine beer de beschermde status kreeg en er dus niet meer zomaar op beren gejaagd mocht worden. Na aankomst in Rhenen was ze zeer gestrest. Veel geduld, extra aandacht en verrijking hebben ervoor gezorgd dat ze inmiddels veel rustiger is geworden, en een gezonde interesse heeft voor haar omgeving. Nadat ze afgelopen week door de tralies van de quarantaineverblijven al kennis heeft kunnen maken met de andere beren in Het Berenbos, wordt het nu tijd dat ze Het Berenbos voor het eerst gaat verkennen.

Geleidelijke introductie
Stapje voor stapje is Maria klaargestoomd voor haar nieuwe leven. Donderdag 17 juli om 11.00 uur gaan de luiken open en kan ze de binnenring van Het Berenbos, het gedeelte waarop ze al zicht had vanuit haar verblijf, betreden. De overige beren zijn allemaal naar de buitenring verplaatst, zodat Maria ongestoord het bos kan ontdekken. Als ze aan haar nieuwe omgeving gewend is, zal ze ook echt kennismaken met haar medebewoners.

Stichting Alertis
Alertis beschermt de beer in het wild en helpt de beer in nood. Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen is haar eerste en bekendste project. In de afgelopen 21 jaar heeft de stichting veel beren die onder dieronvriendelijke omstandigheden leefden kunnen helpen. Een aantal van hen heeft een veilig onderkomen gekregen in Het Berenbos in Rhenen. Denk aan Mackenzie, de dansbeer uit Bosnië, Mascha de beer uit het Russisch Staatscircus en Dadon, de beer uit Moskou die, gekleed in een jurkje, optredens gaf op een fietsje. Met de komst van Maria en Pesho zijn er in totaal 28 beren die een onderkomen hebben gekregen in Het Berenbos. Alertis zet zich sinds de oprichting in voor beren in nood, en zal dat blijven doen.

Het is ook belangrijk om de beer in zijn eigen natuur te beschermen. Beren kunnen een bedreiging vormen voor schaapskuddes, boomgaarden en bijenkorven en ze komen op menselijk afval af. Alertis ondersteunt mensen, die in dezelfde gebieden wonen als waar beren leven, door ze bijvoorbeeld herdershonden en elektrisch hekwerk te geven. Ook stimuleert Alertis de productie en het gebruik van zogenaamde ‘bear-proof’ afvalbakken. Door dit soort maatregelen komen beren niet te dicht bij mensen, worden gevaarlijke situaties voorkomen en lopen de beren minder risico om gedood te worden.