donderdag, 13. februari 2014 - 8:08 Update: 03-07-2014 0:42

Beginnende leraar krijgt 80 miljoen euro voor betere voorbereiding

Foto van leraar | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Foto van leraar | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) trekken ruim €80 miljoen uit om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas.

Het geld gaat naar circa zestig initiatieven die het onderwijs op de pabo's en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo.

Te veel beginnende leraren verlaten het onderwijs omdat zij onvoldoende begeleid worden. Zij hebben het gevoel dat ze in het diepe worden gegooid. Mede hierdoor verlaat een kwart van de beginnende leraren het onderwijs binnen de eerste vijf jaar. “Dat is echt onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben voor de klas,“ aldus minister Bussemaker.

Lerarenopleidingen en pabo’s zijn samen met de scholen verantwoordelijk voor een succesvolle loopbaan van leraren. Door een betere aansluiting van lerarenopleidingen en pabo’s op de praktijksituatie op school worden beginnende leraren beter voorbereid op hun werk voor de klas. Door betere inhoudelijke en didactische voorbereiding en meer aandacht voor het omgaan met verschillen in de klas en opbrengstgericht werken kan uitval onder starters worden voorkomen.