maandag, 18. augustus 2014 - 11:59 Update: 18-08-2014 12:45

Begrotingsoverleg begonnen. Geen extra bezuinigingen

Begrotingsoverleg begonnen. Geen extra bezuinigingen
Foto: Archief EHF
Den Haag

De begrotingsgesprekken voor het nieuwe jaar (2015) zijn van start gegaan, zo meldt de NOS maandag.

Op het ministerie van Financiën speken premier Rutte, vicepremier Asscher en minister van Financiën Dijsselbloem eerst met VVD-fractievoorzitter Zijlstra en PvdA-fractievoorzitter Samsom. Daarna volgen gesprekken met de oppositiefractievoorzitttes Pechtold (D66), Slob (CU) en Van der Staay (SGP). Naar verwachting zullen de gesprekken vooral gaan over lastenverlichting, extra geld voor Defensie en Ontwikkelingshulp.

Het kabinet heeft de oppositiepartijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Minister Dijsselbloem heeft al laten weten dat er geen extra bezuinigingen komen. Het belangrijkste twistpunt is nu de lastenverlichting. De drie oppositiepartijen willen onder andere lastenverlichting op arbeid en extra geld voor onderwijs en Defensie.

Gezien de internationale ontwikkelingen zal er een toenemend beroep op de krijgsmacht worden gedaan. Het ligt voor de hand dat Defensie er dus geld bij zal krijgen. Over extra geld voor ontwikkelingshulp zal nog uitvoerig gesproken moeten worden.Als het Bruto Nationaal Product (BNP) inderdaad hoger uitvalt zoals het CBP verwacht, dan zou dat kunnen betekenen dat er meer geld naar ontwikkelingshulp gaat. De bijdrage voor ontwikkelingshulp is namelijk altijd een vast percentage van het BNP. Maar de VVD is hierop tegen. Die wil dat er alleen extra geld beschikbaar komt voor noodhulp.

De partijen onderhandelen de komende dagen. Of en wanneer daar mededelingen over gedaan worden is niet duidelijk. Het kabinet presenteert de Miljoenennota op 16 september, Prinsjesd