vrijdag, 31. oktober 2014 - 21:11

Belasting eigen woning volgend jaar weer hoger

Foto van huisjes van geld | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amersfoort

Het eigenwoningforfait, de belasting op de eigen woning, gaat volgend jaar weer omhoog en stijgt van 0,7 naar 0,75 procent. Deze belastingstijging wordt voor een deel veroorzaakt door de huurverhogingen.

Huiseigenaren verwachten dat het eigenwoningforfait mee daalt met de waarde van hun eigen huis. Dat blijkt niet het geval. De jaarlijkse berekening van dit belastingtarief gaat via een vaste formule. Naast de WOZ-waarde heeft ook de ontwikkeling van de huren invloed op het eigenwoningforfait. De forse huurstijgingen zijn het gevolg van een politiek besluit om huurprijzen meer marktconform te maken. 

Onbedoeld neveneffect hiervan is dat huiseigenaren meer belasting gaan betalen. 
Rob Mulder, directeur Vereniging Eigen Huis: "deze onvolkomenheid moet verdwijnen. Daarom willen wij dat de systematiek van het eigenwoningforfait bij de behandeling van het Belastingplan 2015 aan de orde komt." 

In twee jaar stijgt het eigen woningforfait met een kwart van 0,6 naar 0,75 procent van de WOZ-waarde van de eigen woning. Voor een gemiddelde huiseigenaar met een gelijkblijvende woningwaarde van 200.000 euro stijgt de belasting daardoor met 300 euro bruto.
 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):