vrijdag, 21. februari 2014 - 17:49 Update: 03-07-2014 0:41

Benno L. mag blijven, demonstratie aangekondigd

Foto van politie agenten demonstratie | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Leiden

Voor zaterdagmiddag is in Leiden een demonstratie aangekondigd. De Leidenaren kregen vrijdagmiddag te horen dat pedoseksueel Benno L. in Leiden mag blijven wonen.

Demonstratie
Het gaat volgens een woordvoerder van de groep tegenstanders om een vreedzame demonstratie. De politie is met de groep demonstranten in overleg. Rond de woning van Benno L. geldt een samenscholingsverbod. Het is nu dan ook nog niet duidelijk of en zoja waar de demonstratie gaat plaatsvinden.  

Burgemeester Lenferink heeft samen met Openbaar Ministerie, politie en Reclassering Nederland de situatie besproken en de uitkomst hiervan is dat hij hij in Leiden kan blijven.

In een brief die vrijdagmiddag bij direct omwonenden is bezorgd, schrijft de burgemeester: “Ik blijf ervan overtuigd dat de huisvesting van L. in Leiden verantwoord is en dat door zijn aanwezigheid de veiligheid niet in het gedrang komt. Uit Leiden wegsturen is naar mijn mening bovendien geen goed antwoord op dit maatschappelijk vraagstuk. Wij zullen met elkaar een oplossing moeten vinden om deze mensen een plek te geven in onze samenleving. Opnemen en in contact blijven is beter dan buitensluiten en isoleren.”

Er is gesproken over aanvullende afspraken om L. uit zijn isolement te halen. Een groep vrijwilligers gaat contact met hem onderhouden. Deze vrijwilligers zullen hem ook begeleiden bij zijn activiteiten buiten de deur in Leiden. Mocht hij zich met zijn motor buiten Leiden willen begeven, dan wordt van tevoren met de reclassering de route besproken.

Daarnaast wordt als extra bijzondere voorwaarden opgenomen dat L. in Leiden geen contact mag hebben met kinderen. Met de schoolbesturen uit de omgeving en de voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten zijn afspraken gemaakt om hen te faciliteren bij verdere voorlichting en ondersteuning bij zorg voor hun leerlingen en pupillen.

Zaterdag ontstond onrust in de buurt nadat bekend werd waar Benno L. in Leiden is gehuisvest. In de wijk geldt inmiddels een samenscholingsverbod. De afgelopen dagen zijn er meerdere keren betogers aanwezig geweest, ook van buiten de stad. Buurtbewoners voelden zich hierdoor onveilig.

“Natuurlijk mag iedereen in Leiden voor zijn mening uitkomen en is demonstreren een recht, maar er zijn wel spelregels voor. De buurt mag hier wat mij betreft geen last van hebben”, aldus Lenferink in de bewonersbrief.

De keuze van de burgemeester om Benno L. in Leiden te huisvesten kwam hem op kritiek te staan maar er kwamen ook veel steunbetuigingen. Zowel direct omwonenden van Benno L. als andere Leidenaren schaarden zich achter de keuze van de burgemeester om mee te werken aan zijn huisvesting. Sjef van Gennip, algemeen directeur Reclassering Nederland, sprak zich ook uit over de zaak.

Reclassering Nederland houdt toezicht op de voorwaarden die Benno L. zijn opgelegd tijdens zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Van Gennip noemt de manier waarop burgemeester Lenferink met dit maatschappelijke dilemma omgaat, bewonderenswaardig.

Han Moraal, landelijk hoofdadvocaat-generaal van het Openbaar Ministerie: “Ik heb veel lof voor de burgemeester dat hij hem op mijn verzoek heeft gehuisvest. Hiermee zet hij een al langer sluimerend maatschappelijk vraagstuk op de kaart. De afgelopen week hebben zowel voor als tegenstanders hun meningen en emoties duidelijk gemaakt over deze gevoelige kwestie. Daar is en blijft plaats voor. Ik hoef niemand, en zeker niet ouders met kinderen, uit te leggen dat deze emoties er zijn. Ik heb hier begrip voor maar ik heb geen begrip voor de bedreigingen die vanuit deze emoties tegen L. zijn geuit. De betogingen en bedreigingen van L. hebben voor onrust in de buurt gezorgd. Het Openbaar Ministerie zal samen met politie optreden tegen concrete bedreigingen aan het adres van L."

Het Openbaar Ministerie gaat samen met Reclassering Nederland in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters om de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving te bespreken. Wanneer dit overleg gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk.

ME
De politie is vrijdagmiddag aanwezig bij de flat waar Benno L. woont. De Mobiele Eenheid is in de nabijheid gesignaleerd.