dinsdag, 26. augustus 2014 - 9:29 Update: 26-08-2014 9:33

'Betaald werk vaker verdrongen door onbetaalde krachten'

Betaald werk vaker verdrongen door onbetaalde krachten
Foto: Archief bon
Den Haag

Betaald werk wordt steeds meer verdrongen door onbetaalde krachten; goedkoop voor werkgever.

 

Het is dringen op de arbeidsmarkt. Volgens CNV Publieke Zaak is er een groot maatschappelijk probleem aan het ontstaan: (voorheen) betaald werk wordt steeds meer uitgevoerd door onbetaalde krachten, al dan niet met behoud van uitkering. Het gevolg is dat er een groep ‘nieuwe werklozen’ ontstaat. Ook neemt de kwaliteit van dienstverlening af. Goedkoop voor de werkgever, maar niet voor de maatschappij als geheel. CNV Publieke Zaak doet een klemmend beroep op het Kabinet om de maatschappelijke effecten van verdringing te onderzoeken en hier paal en perk aan te stellen.
 
Op 7 augustus heeft CNV Publieke Zaak een digitaal meldpunt verdringing geopend. De meldingen stroomden binnen. In anderhalve week tijd zijn ruim 150 meldingen ontvangen van verontruste leden. Het zijn stuk voor stuk persoonlijke verhalen van mensen die aan den lijve het probleem van verdringing ondervinden of het van dichtbij meemaken. 
 
‘Nieuwe werklozen’
De kern van verdringing: het werk verdwijnt niet, maar de betaalde (en hiervoor opgeleide) krachten komen ongewild terecht in een uitkeringssituatie. Deze ‘nieuwe werklozen’ moeten ook weer een plek krijgen op de arbeidsmarkt, met alle systeemkosten van dien. Vaak betreft het oudere werknemers, die alleen vrijwillig of in laaggeschoolde arbeid aan de slag kunnen. Zo was er een melding van een verzorgende die werd ontslagen door een verpleeghuis en werd gevraagd om haar taken op vrijwillige basis voort te zetten. Er ontstaat als het ware een domino-effect: verdringing leidt op zijn beurt weer tot nieuwe verdringing. Voor de werkgever weliswaar een directe (personele) kostenbesparing, maar voor de samenleving als geheel een grote kostenpost. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):