dinsdag, 4. februari 2014 - 14:23 Update: 03-07-2014 0:43

Betaalde plastic tassen minder in trek

Betaalde plastic tassen minder in trek
Foto: Archief EHF
Den Haag

Met een combinatie van beprijzing en goede communicatie, kan een grote vermindering worden bereikt van het aantal plastic tasjes dat winkels uitdelen.

Een pilot van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) leverde een forse daling op van het aantal uitgegeven tasjes per aankoop, variërend van 48 tot zelfs 77 procent.

Ook werden significante dalingen behaald in het aantal gratis tassen per aankoop. In 2012 werden tussen de 57 en 95 procent gratis tassen uitgegeven; in de pilotperiode in 2013 lag dat getal op 4 tot 31 procent.

Tasje minder?
Van 10 oktober tot eind december 2013 voerden de twee organisaties de pilot ‘Mag het een tasje minder zijn?’ uit om te onderzoeken of beprijzing van plastic tassen de uitgifte van het aantal tassen in winkels vermindert.

Ook werd onderzocht of beprijzing van draagtassen het gedrag van consumenten bij het winkelen beïnvloedt. De pilot is een onderdeel van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, waarin de overheid en het verpakkend bedrijfsleven afspraken hebben gemaakt over de inzameling en het hergebruik van verpakkingsmaterialen.