donderdag, 6. november 2014 - 20:02 Update: 06-11-2014 20:18

Bevriezing aantal asielzoekers Oranje blijft gehandhaafd

Bevriezing aantal asielzoekers Oranje blijft gehandhaafd
Foto: SXC
Midden Drenthe

Het COA en de gemeente Midden-Drenthe hebben afgesproken dat het huidige aantal asielzoekers van 596 in Oranje gehandhaafd blijft tot de raadsvergadering van maandag 24 november.

De bevriezing van het aantal asielzoekers is afgelopen maandag, in afstemming met het COA, tijdens de extra raadsvergadering over Oranje tot stand gekomen. Dit meldt de gemeente Midden-Drenthe, waar Oranje onder valt, op de website.

Op het vakantiepark zouden 1400 asielzoekers komen. Bij de inwoners van Oranje leidde dit tot veel protesten omdat het dorp zelf maar 140 inwoners telt. Die inwoners vinden dat ze totaal niet gekend zijn in de plannen en spreken van een 'overval' en 'een besluit dat ons door de strot is geduwd', zo weet het Parool.

De afspraak over handhaving van het huidige aantal is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente en het COA. De periode tot 24 november wordt gebruikt om het raadsdebat voor te bereiden en – samen met het dorp Oranje – de koers voor de komende periode te bepalen. Uitgangspunt is daarbij niet het aantal asielzoekers, maar de voorwaarden die nodig zijn om de overlast voor het dorp tot een minimum te beperken.

Rust
Burgemeester Ton Baas “We hebben een goed gesprek gevoerd en zijn blij met dit resultaat. We hebben begrip voor elkaars positie uitgesproken. Het is in ons beider belang dat er nu rust ontstaat rondom deze kwestie. Wij gaan op korte termijn met Oranje en het COA om tafel om te bespreken wat er nodig is om die rust te houden”.

Randvoorwaarden
“Het is goed dat er nu een duidelijke - afspraak ligt”, aldus Henk Wolthof van het COA. 'Wij gaan er de komende periode alles aan doen om vorm en inhoud te geven aan verdere randvoorwaarden die overlast in Oranje voorkomen. Er blijft in het opvangcentrum sprake van in- en uitstroom van bewoners. Daarbij zal het totale aantal bewoners van 596 niet worden overschreden'.

Raadsdebat
Op maandag 24 november vervolgt de gemeenteraad het debat over Oranje. Dan krijgen de fracties de gelegenheid om aan te geven welke onderwerpen volgens hen in de bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente moeten worden opgenomen.

Provincie: