vrijdag, 10. oktober 2014 - 13:56 Update: 11-10-2014 19:19

Bij bevolkingsonderzoek is tot nu toe bij 763 deelnemers kanker vastgesteld

Bij 763 deelnemers landelijke darmonderzoek kanker geconstateerd
Foto: fbf
Bilthoven

Bij 763 deelnemers aan het landelijke darmonderzoek, dat een half jaar geleden is gestart, is darmkanker gevonden. Dit blijkt vrijdag uit een onderzoek van het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in opdracht van het RIVM. Hiervoor zijn de gegevens van 190.000 genodigden geanalyseerd.

Het deelnamepercentage aan het bevolkingsonderzoek is 68%. In het eerste half jaar hebben bijna 130.000 mensen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek. Bij 12% van hen bleek er aanleiding te zijn voor vervolgonderzoek, dat bestaat uit een intakegesprek en een coloscopie. 

Van de 11.430 mensen bij wie een coloscopie is gedaan, is bij 763 (7%) mensen darmkanker gevonden en bij 3.832 (34%) mensen gevorderde poliepen. Sommige poliepen kunnen uitgroeien tot darmkanker. Door poliepen te verwijderen, kan darmkanker worden voorkomen. De cijfers komen grotendeels overeen met de prognoses op basis van eerdere onderzoeken.

Tevreden
“We zijn tevreden over de wijze waarop het bevolkingsonderzoek is ingevoerd”, zegt Annemiek van Bolhuis van het RIVM. “Tijdens de afgelopen jaren is het bevolkingsonderzoek goed voorbereid. Daarbij hebben we heel intensief samengewerkt met alle partijen die een rol hebben in het bevolkingsonderzoek en het vervolgonderzoek zoals maag-darm-leverartsen, huisartsen, internisten, pathologen en chirurgen, laboratoria, screeningsorganisaties en patiëntenverenigingen”. 

“Nu het bevolkingsonderzoek op grote schaal is gestart, blijven we het verloop nauwkeurig volgen en sturen we bij waar noodzakelijk. Vanwege de hogere deelname aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht, zagen we kort na de start de wachtlijsten voor coloscopieën oplopen. Om de wachtlijsten terug te dringen en overbelasting van reguliere coloscopieën buiten het bevolkingsonderzoek te voorkomen, hebben we tijdelijk minder mensen uitgenodigd. Dit leidt er wel toe dat we een deel van de doelgroep voor 2014 niet dit jaar, maar begin 2015 een uitnodiging voor deelname zullen sturen”, aldus Bolhuis

Categorie:
Tag(s):